Átalvető – 2008

A tartalomból: Átalvető 2008. 1 szám

Március

 • Hírek
 • Csapó Endre: Nemzeti ünnep és hatalom
 • Czire Dénes: Lányok, asszonyok a forradalomban
 • Nagyenyed tragikus januárja
 • Jelképes jelenléteink
 • Előszó és Kommentár
 • Új korszak a kisebbségi kérdésben
 • Szász I. T. naplójegyzetei
 • A 100 éves Wass Albert
 • Szőcs Károly műhelyéből
 • Nyelvelő
 • Vásárhelyi orvosok írták
 • Fórum
 • Irodalom: 100 éves a Nyugat

Az Átalvető 2008 márciusi száma megtekinthető három részben – pdf formátumban: első rész (3,69 Mb) második rész (3,52 Mb)  harmadik rész (4,34 Mb)


A tartalomból: Átalvető 2008. 2 szám

Június

 • Gondolatok Trianonról
 • Elemző
 • Naplójegyzetek
 • Kommentár – Az ideológiai terrorizmusról
 • Wass Albert jegyében
 • Interjúk
 • Tisztelgés (Rácz Sándor, Papp Lajos)
 • Beszámolók
 • Műhely
 • Érték-idéző
 • Vissza-nyelvelő
 • Csángó levelek
 • Görbetükör
 • Irodalom: Tersánszky Józsi Jenő

Az Átalvető 2008 júniusi száma megtekinthető négy részben – pdf formátumban: első rész (800 kb) második rész (3,1 Mb) harmadik rész (2,8 Mb) negyedik rész (1,9 Mb)


A tartalomból: Átalvető 2008. 3 szám

Szeptember

 • Elemző: Koszovó és Erdély
 • Szász I. T. Naplójegyzetei
 • Magyar önrendelkezés
 • Magyarok VII. Világtalálkozója
 • Dokumentumok
 • Erdély útjain
 • Emlékeink
 • Jelenünk: Zürich-Budapest
 • Sztalinul – Kindler J. írása
 • Szõcs Károly műhelyéből
 • Könyvbemutató
 • Gál Mihály: Moldvai magyarság
 • História: Márton Áron,Mátyás király és a székelyek
 • Irodalom: Nyírő József

Az Átalvető 2008 szeptemberi száma megtekinthető két részben – pdf formátumban: első rész (4,1 Mb) második rész (10,6 Mb)


A tartalomból: Átalvető 2008. 4 szám

December

 • Adventi levél
 • Régi magyar karácsonyok
 • Elemző: A forradalom ma már közpréda, Az RMDSZ és a magyar baloldal
 • Szász I. Tas naplójegyzetei
 • Az EKOSZ nyílt levele a rádióhoz
 • Beszámoló: Emberjogi megfigyelõk Kárpátalján, Wass Albert Újpesten
 • Könyvbemutató
 • Interjú
 • Mûhely: Sztalinul, Schrödinger macskája
 • História: Márton Áron, Mátyás király és a székelyek, Trianon hatása
 • Karácsonyi szépírás
 • Irodalom

Az Átalvető 2008 decemberi száma megtekinthető három részben – pdf formátumban: első rész (547 kb) második rész (479 kb) harmadik rész (674 kb)

ÁTALVETŐ /65

 1. március

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

 

 1. Borítólap: Tollas Tibor: Hozsanna, Húsvét! (vers)
 2. Hírek: EKOSZ, Nagyatád, Izsák, Szekszárd, Sopron, Monor, Melbourne – Ausztrália egyesületeinek a hírei. Siófok – az Erdélyi Kör új elnököt választott: Armankó Dávid; Péterffy Árpád professzor 70 éves; Tőkés László, EP-képviselő: INDÍTVÁNY
 3. Csapó Endre: Nemzeti ünnep és hatalom: Részlet: „A mostani szabad demokrata ünnepről a szókimondó Kőszeg Ferenc írja: „Lemegyek a térre, hogy meghallgassam Demszky beszédét. A Március 15-e tér közepe táján ismét kordon. Az SZDSZ meghívója, amely békés és méltóságteljes ünneplésre invitál, nem elegendő ahhoz, hogy belépjek az SZDSZ rendezvényére: ehhez a fővárosi önkormányzat meghívója kell. Nem engedik be Béki Gabit, az SZDSZ országgyűlési képviselőjét sem. A biztonsági őr megérti, hogy valami nem stimmel, elszalad, majd pár perc múlva visszajön a jó hírrel: – Maguk ketten bejöhetnek – Köszönjük, most már inkább kint maradunk, mondjuk. A fekete overallos biztonságiak hátán fehér felirat. ELIT VÉDELEM. Irigylem a Fidesztől az önkénteseit. Demszky beszédéből egy szót sem hallunk…”
 4. Tunyogi Csapó Gábor: Húsvéti fohász (vers)
 5. Czire Dénes – Czire D Zsolt: Lányok, asszonyok az 1848-49 évi forradalomban és szabadságharcban
 6. Serdült Benke Éva: Egy „álmodó és nagyratörő” város pusztulása (Nagyenyed tragikus januárja)
 7. Szőcs Ildikó igazgató: Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed)
 8. Péterffy Gyöngyi: Hiszünk még (vers)
 9. Juhos-Kiss János: Húsvét
 10. Szabó László (marosvásárhelyi lelkész): Feltámadt „az Úr!, de mikor?
 11. Az Erdélyi Könyv Egylet legújabb kötete: Határtalan hazában sorozatnak a Jelképes jelenléteink című kötetete (ismertető)
 12. P. Felkiált-e a néma királyfi?
 13. Csapó Endre: Új korszak a kisebbségi kérdésben
 14. Ágoston András: Mozgolódás a Kárpát – medencében
 15. Szász István Tas: Belzebub és a meghasonlás útjai (naplójegyzetek)
 16. Dr. Papp Lajos: Az én Miatyánkom (vers)
 17. Wass Albert: A kivénült harcos leteszi a fegyvert
 18. Wass Albert: Emlékezés egy régi márciusra
 19. Beszéd Wass Albert születésének 100. évfordulóján (Patrubány Miklós)
 20. Serdültné Benke Éva: Levágott csonkból is nőhet termőfa
 21. Szőcs Károly írásai: Egy tabletta története, eddigi karrierje és a mai gondok
 22. Egy Nobel-díjas dzsesszdobos
 23. Toró Árpád: „Álljunk meg egy szóra!” (fontos)
 24. Faludy György: Óda a magyar nyelvhez (vers)
 25. Molnár János Albert , Siófok: Ha…Ha…Ha…
 26. Dezső István ny. sebész főorvos: Délutáni beszélgetések a 91 éves Obál Ferenc professzorral
 27. SZIT: Tisztelt gyászoló gyülekezet!
 28. Szász István Tas: Diósadi nosztalgia (Sinkó Zoltán barátomra emlékezve) (vers)
 29. Kiss András: Egy Fekete-Körös völgyi faluról
 30. Csángó levelek Dr. Gál Mihály
 31. Sigmond Júlia, Kolozsvár: Csángó tehenek
 32. Szalontai János: Vecsési Orbán Balázs Erdélyi Kör – tevékenysége
 33. Jánossy Sándor, (Dés): Levél a szerkesztőséghez
 34. Derzsi Ferenc: Gyökerek
 35. Orbán Csaba a Nagyatádi erdélyi Kör elnöke: Európai Uniós magyarok
 36. Amaryllis Társaság: „Brassai Sámuel csellójának felújítása”
 37. Máthé Éva: Magyar zászló a román pártbizottság épületén
 38. „Meciar: a szlovákoknak nem kell bocsánatot kérni a magyaroktól”
 39. Lehoczky Leopoldina: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…”
 40. Kosztolányi Dezső: Szellemidézés a New York-kávéházban (vers)
 41. Gerendás Lajos: Kisebbségi lét Erdélyben
 42. Zwada András: Játékot a disznóknak
 43. Zwada  András: Utolsó kísérlet
 44. Irodalom: 100 éves a NYUGAT
 45. Tóth Árpád: Levél Osvát Ernőhöz (vers)
 46. Tersánszky Józsi Jenő: A tavasz napja sütötte…
 47. Ady Endre: A vér városa
 48. Kosztolányi Dezső: Fasti; Juhász Gyula: Húsvétra; Tóth Árpád: A nap vörös aranyban;  (3. vers)
 49. Móra Ferenc: Húsvéti tojások
 50. Lőrinc Pál: Három füles (vers)
 51. Bars Sári: Hímes tojás; Tavasz (versek)

 

ÁTALVETŐ /66

 1. június

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

 

 1. Fedőlap: BOÁ: A lélek fehér temploma (vers)
 2. Hírek: EKOSZ.: 2008. május 17-én éves közgyűlés. Hangsúlyos szerepet kap a politikai- szellemi környezetünk elemzése…A közgyűlés kiemelt célja volt a saját szerveződéseink helyzetének, jövőjének, a közömbösség, a lemorzsolódás okainak és megállításának az elemzése. A pesszimista hangulatot a tagszervezetek derűlátóbb eseményei oldották. Egyre több az itthoni (Magyarországon született) tag. Hangsúlyozták a generációváltás szükségességét is. A Szövetség egészére mindinkább a pártokhoz közvetlenül nem kötődő, de annál inkább értékelvű politikai szerepvállalás, melynek kiemelt eszköze maga a lapunk.További hírek: Salgótarjánból, Komlóról, Szegedről – Ötágú Síp-Szeged, Recsk, Szekszárdi egyesületek , A Csattogóvölgyi fesztivál hírei; Tamás Gábor 60 éves.
 3. Szász István Tas: Évfordulós gondolatok Trianonról; Megjegyzés: Mi itt csak részleteket másoltunk ki, de az egész írás gondolatébresztő: (…) A hagyományőrző parasztságnak még a farmerré változott maradékát is irtják , ahogy tudják, még az agrárproletár is csak átmeneti állapot volt. Nem kell a család, a kisközösség, az állam, a nemzet, s persze a hit sem. Mert ezek akadályai a bóvlit olcsón termelő és azt egyben fogyasztó tömegnek, amelyik dolgozik, majd idejében meghal. Nem kíván sok pénzt egészségére és soha fel nem ébred testi és szellemi kábulatából, sőt igényli azt. Ezen az emberi táptalajon vagy humuszon, ahogy én mondanám „humus sapiensen” tenyészik a globalizációs elit, a kevesek, a kiválasztottak. (…)”
 4. Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás (vers)
 5. Olgyay Szabó Attila: A politikai helyzet elemzése a 2008. február 18-i Gyurcsány értékelés ellenpontjaként
 6. Ágoston András: Mi az, hogy korszakváltás?
 7. Szász István Tas: Naplójegyzetek: A provokáció vokációja; Bolse Vita;
 8. Szász István Tas: Recsegő nyakcsigolyáim múzs(ik)álása (vers)
 9. Kövesdy Pál: Az irodalom(kritiká)nak öltözött ideológia, avagy ki az érzelmi-ideológiai terrorista (Cs. Gyimesi Éva cikkének kritikája)
 10. Erdélyi hitvallás (Közzéteszi: Lukácsi Éva, lelkész, Miami)
 11. Bagoly Zsolt: „Azoktól fél a román hatalom, akiket szolgasorba tart” (Erdélyi Napló)
 12. Magyarói Zsigmond Zoltán: Nem láttam a Marost régen (vers)
 13. Szász István Tas: Wass Albert a Hitel szellemi vonzásában
 14. Lehoczky Leopoldina: A nemesség kötelez (Interjú Bethlen Farkassal)
 15. Kamenitzky Antal: Álompajzs alatt (vers)
 16. Székelyföld önrendelkezési törekvéseiről (Interjú Izsák Balázzsal, a SZNT elnökével (Forrás: Erdély Ma)
 17. Magyar Gárda – interjú egy zsidó származású gárdistával
 18. Kosztolányi Dezső: Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok (vers)
 19. Patrubány Miklós: Életre ítélve (Rácz Sándor köszöntése 75. születésnapján)
 20. Kamenitzky Antal: Öreg bizánciak (vers)
 21. Zseni aki szolgál (Papp Lajos professzor köszöntése)
 22. Szalontai János: Hatodik Vecsési Tavaszi Fesztivál
 23. Kisimre Ferenc: Héthatalmi kévekötés Ópusztaszeren (Határon túli magyarok találkozója a történelmi emlékhelyen)
 24. Ágoston András: Mártély, 2008
 25. Fülöp Zoltán (Csíkszereda): Román arany, magyar bronz
 26. Gutai István: Balekká vált nemzedék?
 27. Szász István Tas: Egy haza két ország (Szász István könyvei: Levelek Európából, Humus sapiens; Az egészség nem ügy)
 28. Gutai István: „Emitt a Görgényi, amott a Kelemen havasok” – Kacsó Tibor: Tündérek völgye az erdélyi havasokban c. könyve
 29. Dr Szőcs Károly: Piercing, tattoo, és más testi díszek
 30. Kiss J. Botond: A kutya Az ember tragédiájában
 31. Serdültné Benke Éva: Emlékezés Lővey Klárára
 32. Utassy József: Kit koldus hazámnak hívok (vers)
 33. Emlékezés a 87 éve született Dr. Bódi Andor-Andrásra
 34. Bódi Andor sebészfőorvos: Kandó Imre második születése
 35. András Zoltán: Csillag; Relativitás (Két vers)
 36. Szőcs Károly: Re…ha…ha…ha (Az anyanyelv és a haza problémája)
 37. Molnár János Albert:Gondolatok a Mondolatra (fontos válaszcikk az előzőre)
 38. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke: (vers – nagyon jó)
 39. Gál Mihály: Völgyhídi csángók; Felfedeztem a csángónak csúfolt moldvai magyarok eredetét
 40. Csíksomlyó 2008: Ahol a nemzet szíve dobban
 41. Erdélyi cigányság! (ismeretlen szerző)
 42. Bodnár József: Anyaországi cigányság
 43. Benedek Imre: Dr. Pongrácz Antal Sándor (nekrológ)
 44. Szentkirályi István: Dr. Pongrácz Antal emlékére
 45. MIHALIK KÁLMÁN emlékezete (Székely Himnusz)
 46. Keszeg Tibor: Búcsú Jakab Elektől
 47. Szabó M. Attila: Jakab Elek alakja Szászmedgyesen
 48. Kisebbségi lét Erdélyben
 49. Zwada András írásai
 50. Irodalom: Tersánszky Józsi Jenő
 51. BOÁ: Istenem most már (vers)
 52. Tersánszky Józsi Jenő: Kakukk Marci hősszínész (részlet)
 53. Kamenitzky Antal: Nem lehet, Ne mázolj homlokára csillagot; Szonett a végső tétlenségről (3 vers)
 54. Gyermekoldal: Ki az igazi barát (Nagy Imola Dóra)

 

ÁTALVETŐ /67

 1. szeptember

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

 

 1. Baka István: Már egyre több eget (vers)
 2. Hírek: Budakalász, Szekszárd, Mezőberény, MVSZ hírei
 3. Borbély Zsolt Attila: Koszovó és Erdély (Fontos tanulmány)
 4. Szász István Tas: Naplójegyzetek: Az elátkozott nemzettudat és a neoliberalizmus furcsa (v)iszonya; (Részlet: (…)Az oly sűrűn szívére tett kéz, az a gyakori kijelentés, hogy: patrióta vagyok, nem igazol semmiféle tudatot. Mert cselekedeteit a neoliberalizmus határozza meg, még a baloldali köntöst is csak a kölcsönzőből szerezte be, s ha van tudata, akkor tudjuk, hogy az az ország tudatos elárulásának tudata. A nemzettudat és a neoliberalizmus soha nem fog tudni egy fedél alatt élni. Egymást kizáró fogalmak, akár csak a magyar nemzet és Gyurcsány Ferenc.”
 5. Az MVSZ VII. Világkongresszusának nyilatkozata a magyar nép önrendelkezési jogáról
 6. Az erdélyi magyarság teljes körű autonómiát kér
 7. Frigyesy Ágnes: A magyar nemzet nagyszerűségéről és féléséről Magyarország kifosztása idején (Beszélgetés Patrubány Miklóssal)
 8. Fordulat
 9. A Magyarok VII. Világkongresszusának Határozatai
 10. Szász István Tas (A FAKOOSZ – alapellátó orvosok országos szövetsége elnök): Tisztelt Miniszter Úr!
 11. André Ilona Ibolya: Ima (vers)
 12. Reiner Péter (a Magyar Gárda pártoló tagja): Beavatkozó beadvány
 13. Serdültné Benke Éva: „A csillag-lovas szekere” nyomában
 14. SzK: Egy véndiák visszaemlékezései 1956. októberére Vásárhelyen
 15. Zwada András: Most történt, nemrég – 52 éve…
 16. Wéber Tünde: A magyarok kiirtandók?
 17. Juhos Kiss János: Mi vagyunk a mindenkori főszereplők
 18. Toró Árpád: Fennmaradásunk titka, hogy ezt a titkot senki sem tudja
 19. Juhos Kiss János: „Iskolába fáj a lába, hazafelé nem fáj semmi.”
 20. Zwada András: Egy más világ
 21. Czegő Zoltán: Turult vegyenek!
 22. Dr. Kindler József: Sztálinul
 23. Szőcs Károly írásai
 24. Serdült Benke Éva: Kitelepítettek-kitelepültek (Schiff Júlia Könyveiről)
 25. Kiss J. Botond: Így láttam Indiát
 26. Kivonatok egy csángó enciklopédiából (Gál Mihály)
 27. Gál Mihály: Saját ostobasága tavába fúlt csángózás avagy az ostoba csángózás tavába fúlt csángók
 28. Máté Pál: Márton Áron
 29. Szekeres Lukács Sándor: Mátyás király és a székelyek
 30. Gerendás Lajos: Kisebbségi lét Erdélyben
 31. Gerendás Lajos: Trianon előzményei és következményei
 32. Zwada András: Képzelt történet;  Jövőkép (2 írás)
 33. Irodalom: Nyírő József
 34. Nyírő: Kopjafák (részlet)
 35. Versek: Baka István: A lombon átszűrt; András Zoltán: Október; András Zoltán: Metamorfózis
 36. Nagy Imola: Nagyevő Brutusz kapitány kalandjai
 37. Ősz a láthatáron (Harangus Dániel verse)

 

ÁTALVETŐ /68

 1. december

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

 

1.Fedőlap: Dsida Jenő: Hideg téli est (vers);

 

 1. Hírek: 2008. november 8-án választmányi ülést tartott az EKOSZ. Az Erdélyben Maradásért Alapítvány felvették a Szövetségbe.; Salgótarján, Siófoki Erdélyi Kör
 2. Komló, Sopron, MVSZ, Szeged . A Székely Himnusz emléknapja lehet május 22. A Himnusz 1922. május 22-én hangzott el először a szerző jelenlétében
 3. Szász István Tas.: Adventi levél 2008
 4. Bárdossy László: Karácsonyi csillag
 5. Juhos Kiss László: Aki boldog (Adventi gondolatok)
 6. Sárközy Csaba: Régi magyar karácsonyok
 7. Reményik Sándor: Egy lélek áll…(vers)
 8. Csapó Endre: A forradalom ma már közpréda
 9. Ady Endre: Enyhe, újévi átok
 10. Ágoston András: A kisebbségi többpártrendszer térhódítása
 11. Tőkés: Az elnyomott magyar nemzetrészek számára az autonómia jelent megoldást
 12. Borbély Zsolt Attila: Az RMDSZ és a magyarországi baloldal
 13. Szász István Tas: Naplójegyzetek
 14. Nyílt levél a Magyar Rádióhoz (Kövesdy Pál, etc.)
 15. Csatlakozások a Nyílt levélhez
 16. Czegő Zoltán: Halotti beszéd Seprődi Kis Attila hamvai mellett
 17. Seprődi Kiss Attila Töhötöm
 18. Búzás Árpád: Ragyogott egy csillag (Dr. Asztalos Béla Iván medgyesi főorvos emlékére)
 19. Kamenitzky Antal: Erdély elköszön (vers)
 20. Kocsis (Tunyogi Csapó) Gábor: Karácsonyi zsoltár (vers)
 21. Frigyesy Ágnes: „Hol vagy magyarok tündöklő csillaga?”
 22. MVSZ sajtószolgálat: Angol nyelvű magyarság-könyvek bemutatója az Európai Parlamentben
 23. Szalontai János: Orbán Balázs Erdélyi Kör – Vecsés
 24. SZIT: Örömhír Zilahról
 25. Nagy Árpád: Beszámoló az IKEM (Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete) 2008. évi programjairól
 26. András Zoltán: József Attila halála évfordulóján (vers)
 27. Wass Albert szoboravató Újpesten (Dr. Derce Tamás polgármester beszéde)
 28. Péterffy Gyöngyi: Dr. gróf Czegei Wass Albert emlékezete
 29. Csirák Csaba: Aki világkörüli útjain is hazagondol (Karácsonyi Károly könyvének második kiadása elé
 30. Hajnal akar lenni népdaléneklési verseny
 31. Juhos Kiss Jábor: Az idő szárnyán (Interjú Kós Bélával, Kós Károly unokájával)
 32. Makovecz: Itt honfoglalás történik, amelyet náció nélküli, a pénzvilághoz tartozó szervezetek hajtanak végre… (interjú Makoveczel)
 33. Dr: Kindler József: Sztalinul
 34. Szőcs Károly: Schrödinger macskája él és a könyv is élni fog
 35. Máté Pál: Márton Áron
 36. Szekeres Lukács Sándor: Mátyás király és a székelyek
 37. Magyarok Szövetsége – Biztató siker a konferencián
 38. Gerendás Lajos: A trianoni békediktátum hatása a  Kárpát-medencében
 39. Kálváriák (Lehoczky Leopoldina)
 40. Zwada András: Tessék spórolni
 41. Irodalom: Herczeg Ferenc
 42. Tiborc úr karácsonya (Részlet Nyírő József Kopjafák című könyvéből
 43. Babay József: Karácsonyi legenda (vers)
 44. Szemlér Ferenc: Nyugtalan madarak; Téli tájon; Vihar előtt; (három vers)
 45. Karácsonyi mese (Wass Albert)
 46. Csányi György: Télapó kincsei

 

Az Átalvető 68. számának  TELEKI MELLÉKLETE

EKOSZ © 2013. Minden jog fenntartva.