Átalvető – 2009

A tartalomból: Átalvető 2009. 1 szám

Március

 • Saját ügyeink
 • A rendszerváltás gazdaságtana
 • Kormányon kívül az RMDSZ
 • Csapó Endre újévi gondolatai
 • Szász I. Tas naplójegyzetei
 • Nyílt levél a Magyar Rádióhoz – további csatlakozók
 • Támogatóink
 • Tükör és Görbetükör
 • In memoriam prof. Dr. Dóczy Pál
 • Erdélyi kitekintő
 • Dr. Szőcs Károly műhelyéből
 • Könyvbemutató
 • Bohus Antónia, Világos nagyasszonya
 • A Székely Hadosztály (I)
 • Irodalom: Berde Mária

Az Átalvető 2009 márciusi megtekinthető pdf formátumban (1,94 Mb)


A tartalomból: Átalvető 2009. 2 szám

Június

 • Az MVSZ petíciója Trianon felülvizsgálatára
 • Nyílt levél Románia elnökéhez
 • Elemző
 • Ünnepi beszédek
 • Állampolgárság…
 • Im memoriam (Lászlóffy Aladár, Győrffy László, Merk Mihály)
 • Beszámolók
 • Értékeink
 • Dr. Szőcs Károly írásai
 • Könyvbemutató
 • Bolyongás a múltban: Érmellék
 • Emlékeink
 • História: A székely hadosztály
 • Irodalom: Radnóti Miklós

Az Átalvető 2009 júniusi megtekinthető – pdf formátumban (1,83 Mb)


A tartalomból: Átalvető 2009. 3 szám

Szeptember

 • Sólyom László beszéde Révkomáromban
 • Szlovákiai állatfarm
 • Az Átalvető kommentárja
 • A Kárpát-Medencei Ökumenikus Nagytalálkozó állásfoglalása
 • Trianon oldása az unióban
 • Szász István Tas írásai
 • Mi tartja össze Magyarországot 2009-ben
 • In memoriam: Dr. Kovássy Zoltán, Dr. Csíky Miklós
 • A Bolyai Tudományegyetem pere
 • Bolyongás a múltban: Érmellék
 • A Gyulafeférvári főegyházmegye ezer éve
 • A székely hadosztály
 • Irodalom: Szép Ernő

Az Átalvető 2009 szeptemberi száma megtekinthető – pdf formátumban (1,57 Mb)


A tartalomból: Átalvető 2009. 3 szám

December

 • 2009 Karácsonya
 • Csapó Endre és Ágoston András elemzője: Szász I. T. adventi levele
 • Az EKOSZ autonómianyilatkozata
 • Memorandum Székelyföld jogállásáért
 • A kényelmetlen Herta Müller
 • Nobel-díjasok – Kocsis István franciaországi előadása – I. rész
 • Temesvár emlékezete
 • A Bolyai TE pere – II. rész
 • A tordai csata
 • Rendhagyó könyvbemutató MArosvásárhelyen
 • Érmellék múltja
 • A sóvidéki lázadás – befejező rész
 • Irodalom: Csáth Géza

Az Átalvető 2009 decemberi száma megtekinthető – pdf formátumban (1,6 Mb)

ÁTALVETŐ /69

 1. március.

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal),

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

(Megvált a laptól Nyéki István technikai szerkesztő)

 

 

 1. Kezdőlap: Petőfi Sándor: A nép nevében (vers)
 2. Hírek: Nagyatád: A Nagyatádi erdélyi Kör KILÁTÓ címet viselő tájékoztató hírlevelének decemberi száma:  Többek között: Gara István: Jobboldali civil szervezetek Nagyatádon; Közzé teszi az elmúlt év tevékenységét is.

Sopron, Mezőberény, Szeged hírei.

 1. Székelyhídi Nagy Árpád, Izsák: Látások és elképzelések (Az EKOSZ jelenéről és jövőjéről)
 2. Felhívás Ady születésének 90. évfordulója megünneplésére
 3. Czike László: Mítosz, legenda és a szomorú valóság
 4. Borbély Zsolt Attila: Kormányon kívül az RMDSZ
 5. Ágoston András: Befejeződött a korszakváltás első szakasza
 6. Csapó Endre: Újévi gondolatok
 7. Papp Lajos: Nem várhatunk tovább!
 8. Pósa Lajos: Verje meg az Isten (vers)
 9. Szász István Tas: Naplójegyzetek
 10. Wass Albert: Intelem (vers)
 11. Keresztúry Dezső: Vigasztaló (vers)
 12. Nyílt levél a Magyar Rádióhoz (További csatlakozók)
 13. Láng Gusztáv: Ferde szemmel az autonómiáról
 14. Kányádi Sándor: Csángó sirató (vers)
 15. Orbán Viktor. Ami jár egy katalánnak…
 16. Tisztelt Ház!
 17. Zwada András: Valóságshow
 18. Frigyessy Ágnes: „Hol vagy magyarok tündöklő csillaga?”
 19. Kese Edit: Erdélyi szemmel Kárpátalján
 20. BOA: Szoborpark-avatás a Homoródszentmártonhoz tartozó Bükkfalván…
 21. Dr. Dóczy Pál István (nekrológ)
 22. Török Pál: Sorsom (vers)
 23. Hompot Zoltán: Hargitafürdő jelene és jövője
 24. Lukács Éva: Incze János festőművészre emlékeztek Désen
 25. Ábrám Júlia édesapja: Örömhír Marosvásárhelyről
 26. Szőcs Károly írásai
 27. Kik vagyunk és miért (Írások az identitásról) (Erdélyi Könyv Egylet új könyve.
 28. Péterffy Árpád: A szívsebészet szolgálatában 25 év Debrecenben (könyvismertető9
 29. Juhoss-Kiss János: A lélek örök c. könyvének ismertetője
 30. Nagy János: Igazfalva története
 31. Kosztarab Mihály : Erdélyi gyökerek (könyv)
 32. Csermely-utam vargabetűi (Szemelvények Balázsi Dénes önéletrajzi visszaemlékezéseiből)
 33. Serdült Benke Éva: Magyarhon fényes csillaga (Bohus Antónia)
 34. Szekeres L. S. : A Székely Hadosztás és a sóvidéki lázadás 1919 tavaszán (Részlet: Károlyi Mihály dicstelen ténykedése során a fenti (Pádovai) fegyverszüneti egyezmény dacára Belgrádba utazik, és 1918. november 13-án éppen ő kezdeményezi Magyarországgal kapcsolatosan egy olyan béketárgyalás megkezdését, mely nem garantálja hazánk területi integritását. A több százezer magyar katonát meghaladó hadsereget Linder Béla hadügyminiszternek nevezett személy feloszlatja – híres, hírhedt mondását sok magyar ismeri: Nem akarok katonát látni! – sőt a magyar hadsereg fegyvereit a Magyarországon élő nemzetiségek között ezerszámra osztatja szét. Ő az a dicstelen emlékezetű kalandor, aki nem engedélyezi a magyar embereknek, hogy megszervezzék az ország önvédelmét, az egyre inkább nyilvánvaló imperialista területszerzések ellen. A tétova és dilettáns magyar hadvezetés ugyan fel akarja állítani 1918 decemberében a 38. hadosztályt, de fegyvert nem ad hozzá. A Kolozsváron létrejövő Székely Hadosztály azonban fegyverek nélkül is megalakul, és dicső harcai során lassan kezd kibontakozni a fegyveres ellenállás, ugyanis az egyre nagyobb méreteket öltő idegen nemzeti elnyomás ellen a székelység is megpróbálja megvédeni érdekeit. Ennek a fegyveres ellenállásnak egyik fontos mérföldköve a sóvidéki lázadás. (…)
 35. Irodalom: Berde Mária
 36. Berde Mária: Szent szégyen (regényrészlet)
 37. Berde Mária: A lélek szonettje; A nyárádmenti álom; H-nak (3 vers)
 38. Gyermekoldal: Benedek Elek: Az aranyfonál; Galambok
 39. Andok Veronika: Tavasz van (vers)
 40. Osvát Ágnes: Március 15.

 

ÁTALVETŐ /70

 1. június.

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal),

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

 

 1. május 9-én EKOSZ tisztújító közgyűlésen lemondott Dr. Kövesdy Pál és új elnököt választottak. Nagy Árpád elnök, Alelnök: Szekeres Sándor; elnökség tagjai: Ármánkó Dávid (Siófok), Hompot Zoltán (Vecsés) Dr. Horváth István Károlyné (Szeged), Dr. Jankó István (Kecskemét), Dr. Orbán Csaba (Nagyatád) Dr. Tamás Attila (Komló), Dr. Úry Előd (Sopron), Valiskó Ferenc (Salgótarján).Komló, Izsák, Sopron, Győr, Szekszárd, Vecsési hírek. Nagyatád: A Nagyatádi Erdélyi Kör március havi tájékoztató kiadványa a KILÁTÓ mindössze 8 oldalon sok írást és információt közöl.
 2. Patrubány Miklós az MVSZ elnöke: Petíció a trianoni és párizsi béke felülvizsgálatára
 3. Nyílt levél Románia elnökéhez, Traian Băsescu Úrhoz
 4. Szász I Tas: Könyörgés (vers)
 5. Csapó Endre: A kapitalizmus megtérítése
 6. Ágoston András: RMDSZ kongresszus: a korszakváltás dilemmái
 7. Facárdi Botond: Már a látszatra sem figyelnek
 8. Apostu: Feliratok magyarul – csak pénzért!
 9. A Megmaradás Emlékművének avatása Vecsésen (Dr. Kövesdy Pál beszéde). (Részlet: „Mi itt az anyaországban kisebbségi szerepet töltünk be, kettős értelemben is. Először is: erdélyiségünket vállalva, az anyaország erdélyi származású kisebbségét alkotjuk. Ez természetesen sajátos értékhordozó mivoltunkban értelmezendő, ami az anyaország ismert érték-tévesztő, vesztő helyzetében különös jelentőséggel bír. Másodsorban, ismét csak azáltal, hogy vállaljuk erdélyiségünket részei maradunk a romániai magyar számbeli kisebbségnek. Ilyeténképpen az Erdélyben maradókkal együtt kellene szolgálnunk az erdélyi magyarság etnikai és kulturális fennmaradását.. Távozásunkkal az első célhoz az etnikai – demográfiai fennmaradáshoz már nem járulhatunk hozzá, ezt kompenzálni teljes mértékben soha nem fogjuk (hacsak vissza nem telepedünk), maradnak hát itteni lehetőségeink, eszközeink, amelyekkel élni kötelességünk…”)
 10. Szász István Tas: Tizenkilencedszer a Bodor Kútjánál
 11. Szász István Tas: Naplójegyzetek
 12. Sárközy Csaba: Állampolgárság itt, ott, és amott
 13. Sylvester Lajos: Egymillió moldvai származású román állampolgár
 14. Orbán Ferenc: Bozgorok közepére!
 15. Lászlóffy Aladár (1937 – 2009) (B. Osvát Ágnes) – nekrolog
 16. Kocsis István: Búcsú Győrffy Lászlótól
 17. Csapongó gondolatok az élő Merk Mihályról (Csirák Csaba)
 18. Kese Ferenc EMTE elnök: Beszámoló az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesületének 2008. évi tevékenységéről
 19. Kisimre Ferenc: A sziklára épült ház
 20. Paján Csaba: CS.Í.T. Tábor: ajánlás és bemutatkozás
 21. Köröstárkány – 1919 – 2009
 22. Megemlékeztek az Alsó_fehér vármegyéi magyarellenes vérengzésekről
 23. Ábrám Zoltán: Az Erdélyi Magyar Közművelődés Napja
 24. Dr. Vincze János: Békésy kastélyocska Kolozsvárott
 25. Sárközy Csaba: Fürdőlevél – Lillafüred
 26. A művészetről
 27. Szőcs Károly írásai
 28. 80 éve született – 30 éve halott (Kocsis Sándor az aranyfejű)
 29. K. Némely szavak a globalizációról
 30. Tiszta beszéd (Márton Pál könyve)
 31. Reiner Péter: Tükörkép, szilánkokkal (részlet)
 32. Vincze János: Emlékezzünk orvossainkra 2. (könyvbemutató)
 33. Lehoczky Leopoldina: Gyuri bácsi (Egy lófő székely emlékezete)
 34. András Zoltán: Bethlen Gábor levele asszonyához (vers)
 35. Elméleti bolyongás az Érmellék múltjában
 36. Csermely-utam vargabetűi
 37. Serdült Benke Éva: Ha városod üzen…
 38. Súlyos gondolatok
 39. Lászlóffy Aladár: Gyilkos (vers)
 40. Kese Edit: Ami velünk is megtörtént
 41. Szekeres Lukács Sándor: A Székely Hadosztály és a sóvidéki lázadás 1919 tavaszán
 42. Irodalom: Radnóti Miklós
 43. Ines Nobile: Ének a lélek titkolt rejtekeiből…
 44. Osvát Ágnes: Ébredés után; Álomhajón (két vers)
 45. Vajda József: A mammutfenyők legendája
 46. Osvát Ágnes: Télvégi kék ragyogás (vers)

 

ÁTALVETŐ /71

 1. szeptember

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal),

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

 

 1. Hírek: EKOSZ – Részt vettek a július 4 – 6 között rendezett verőcei Erdélyi Fesztiválon; Mezőberény – Székelykapu felállításának második éves évfordulója; Soproni Erdélyi Kör programjai, Győri erdélyi Kör hírei; Szeged – Felavatták a Székely Himnusz emlékművet
 2. Sólyom László köztársasági elnök beszéde Révkomáromban, Szent István szobrának felavatása alkalmából, 2009. augusztus 21-én.
 3. Juhász Gyula: Testamentom (vers)
 4. (Molnár Mihály László): Szlovákiai állatfarm, illetve mi is az a kettős mérce
 5. Katona Szabó István: Kétarcúság és félrevezetés mesterfokon
 6. P. Nyárvégi sóhaj a magyar önrendelkezésről
 7. Nyilatkozat a magyar nyelvről
 8. Magyar Aliz: Történelmi lecke Európának
 9. Frigyesy Ágnes: A Szegedi Dómban követelték a szlovák nyelvtörvény visszavonását
 10. Kárpát-Medencei Ökumenikus Nagytalálkozó Állásfoglalása
 11. Kós Károly 1911-es levele
 12. Csapó Endre – Magyar Élet: Trianon oldása az Unióban; (Részlet: Wass Albert is üzent 1986-ban, akkor még csak az emigrációt buzdítva helytállásra: Közép-Európa békés jövendőjének és jólétének titka a Kárpát-medence egységének helyreállításában rejlik, ezt meg kell értessük a világgal. De ugyanakkor meg kell tennünk minden lehetőt, sőt a lehetetlent is, hogy megőrizzük az elszakított részek magyarjait az életnek, mert holtak számára nincs ország a földön”
 13. Szász István Tas írásai: 20 éves az Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat
 14. Lászlóffy Aladár: A repülés a zuhanásban (vers)
 15. Nyitó beszéd az Erdélyi Orvosok Világtalálkozóján (Verőce – Csattogóvölgy, 2009. július 4.; Naplójegyzetek
 16. Juhász Gyula: Az élet szonettje (vers)
 17. Szabó T. Attila (dr. biol.): Mi tartja össze Magyarországot? (2009 augusztusában)
 18. Péterffy Gyöngyi: Évforduló (vers)
 19. Becsapták: (Magyar Hírlap)
 20. Serdült Benke Éva: Akinek a szíve Máramarosszigetért dobogott (In memoriam dr, Kovássy Zoltán)
 21. Prof : Benedeczky István: A példakép (Dr. Csíky Miklós)
 22. A Bolyai Tudományegyetem pere
 23. Frigyesy Ágnes: Beszélgetőkötet a Kossuth – díjas Szervátiusz Tiborral
 24. Juhos-Kiss János: Jó tanulást kívánok minden tantárgyból
 25. Michael Kosztarab: Magyar művész kopjafájának avatása a Virginiai Technikai Egyetemen Blacksburgben
 26. Fülöp Zoltán: Jégkorong Csíkszeredában
 27. Hajnal Akar Lenni népdaléneklési verseny
 28. Szőcs Károly írásai
 29. Kováts Lajos: Elméleti bolyongás az Érmellék múltjában 2.
 30. Csermely -utam vargabetűi (Balázsi Dénes önéletírása III. rész)
 31. Máté Pál: A Gyulafehérvári főegyházmegye alapításának ezredik évét ünnepli 2008 – 2009-ben
 32. Lehoczky Leopoldina: Jaj a legyőzötteknek
 33. Szekeres Lukács Sándor: A Székely Hadosztály és a sóvidéki lázadás 1919 tavaszán
 34. Gerendás Lajos: A trianoni békediktátum hatása a Kárpát-medencében
 35. Irodalom: Szép Ernő
 36. Osvát Ágnes: Füstjelek (vers)
 37. Ines Nobile: Mi történt Helena Morgensternnel
 38. Kiss Judit Ágnes: Eleinte; Geometria; Hans Castorp levele (Három vers)
 39. Gyermekoldal: Páskándi Géza: Gomba -mese
 40. A kis ősz, a lusta postás
 41. Komenitzky Antal: Örök őszbe…(vers)

 

ÁTALVETŐ /72

 1. december

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal),

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

 

 1. Fedőlap Ady Endre: A nagyranőtt Krisztusok (vers)
 2. Hírek: Ekosz, Salgótarján, Komló – A Komlói Erdélyi Kör: Gyócsi László közíró mutatta be: „Színeivel integet az ősz” könyvét, mely a Magyarországon működő erdélyi körökről szól; Izsák, Ötágú Síp-Szeged, Sopron Szekszárd híreiből; Kerepes -2009. októberében Kerepesen megalakult a Székely Kör. Vezetőjük Szabó Adél.
 3. Böjte Csaba: Ha megváltást EU-s projektből finanszírozták volna…
 4. Sík Sándor: Magyar karácsony 1920-ban (vers)
 5. Szász István Tas: Adventi levél 2009.
 6. Szász István Tas: Kilencvenedik.(vers)
 7. Lehoczky Leopoldina: Karácsony üzenete
 8. Csapó Endre: Megegyezni csak a magyarság kárára lehet. (Részlet: (…)Az utódállamok nemzetállami alkotmánya megtagadta a magyar származású polgáraitól a teljes állampolgári részességet, amely többek között látványosan anyanyelvük használatának korlátozásában jelenik meg Az asszimiláció erőszakos fokozása kimeríti az etnikai háború tényét, amit az Európai Unióban nem szabadna megengedni.”)
 9. Kiegészítésként egy részletet csatolunk Csapó Endre Benes bűne ötvözött két népet című legutóbbi írásából. (Magyar Élet)
 10. Ágoston András: Felvidéki autonómia?
 11. Szász István Tas: Kollektív bűnösök pedig vannak
 12. Kövesdy Pál: Nyilatkozat az erdélyi magyarság autonómiájáról
 13. Dokumentum: Memorandum Székelyföld sajátos közigazgatási és fejlesztési jogállásáért
 14. Wass Albert: Egységes magyarság (részlet)
 15. Marius Cosmeanu: Herta Müller, kényelmetlen tényező
 16. BOÁ: Röviden az irodalmi Nobel-díjakról
 17. Reiner Péter: Nobel-díjasok
 18. Szász István Tas: Körülöttünk zuhognak Nobel pillanatokra felizzó meteorjai
 19. Kocsis István: A megbékélés kulcsa: az igazmondás (fontos)
 20. Rácz Sándor beszéde az aradi vesztőhelyen 2009. október 6.
 21. Kerecseny János: Az aradi tizenhárom (vers)
 22. Serdült Benke Éva: Amikor egy város kiáltott… (1989 decemberének emlékezete)
 23. Nagy Gáspár: Előkészület az imához (vers)
 24. Tófalvi Zoltán: A Bolyai Tudományegyetem pere
 25. Tófalvi Zoltán: Sajátos curriculum vitae
 26. Péterffy Árpád: A tordai csata (1944) és a kolozsvári magyar egyetem (1945 – 1959 – 1962)
 27. BOÁ: Az igazságnak érvényre kell jutnia (Kuszálik Péter: Purgatórium c. könyve)
 28. I. Háromszoros székely jubileum Szegeden (Székely Himnusszal kapcsolatos)
 29. Sylvester Lajos: Követünk a kő Sopronban – Határhelyzetek
 30. Szőcs Károly írásai
 31. Győri-Nagy Sándor kultúrökológus: Róvásírásos helynévtábla
 32. Kováts Lajos: Elméleti bolyongás az Érmellék múltjában (3)
 33. Juhos-Kis János: Séta tér-időben
 34. Szekeres Lukács Sándor: A Székely hadosztály és a sóvidéki lázadás 1919 tavaszán. (befejezés)
 35. Irodalom: Csáth Géza
 36. Csáth Géza: A gyertyák; Este
 37. Szép Ernő: Olyan csöndet szeretnék (vers)
 38. Rab Zsuzsa: Dúdoló (vers)
 39. András Zoltán: Őszutó (vers)
 40. Gyermekoldal: Karácsonyi Emmy: Móki és selyemszőr; Vastaps
 41. Markó Béla: Őszi postás

EKOSZ © 2013. Minden jog fenntartva.