Átalvető – 2011

Átalvető 2011. 1 számMárcius
 • Március 15-ről, másként
 • Kommentár
 • Elemző: Csapó Endre, Bogár László, Borbély Zsolt A. írásai
 • EKOSZ – dokumentumok
 • Támogatóink
 • Szász I. T. naplójegyzetei
 • Alkotmányozóink figyelmébe: Kocsis István dolgozata
 • Interjú Máthé Tóth Andrással a vallási sokféleségről
 • In memoriam
 • Önzés és szeretet
 • Kudarc Aradon: Szűrős Mátyás múltidézője
 • Csőgör Lajos emlékezete
 • Erdélyi iskolák
 • Irodalom

Az Átalvető 2011 márciusi száma (1,4 MB) pdf formátumban


Átalvető 2011. 2 szám

Június

 • Elemző: Csapó Endre – Eszmeomlás a baloldalon
 • Pluralizmus és nemzetpolitika
 • Ágoston András: Erdélyben alakul a NER
 • Katona Szabó István: Ma is idõszerû politikai tapasztalataim (Megfigyeléseim 1944 õszétõl 2011 tavaszáig)
 • Felhívás
 • Új zilahi üzenet
 • Dr. Szász István Tas Naplójegyzeteiből
 • Román Győző: Tűzélesztő szelek (Erdélyi Napló, 2011. április 7.)
 • Jelentgetések a követségen
 • A Kárpát-medencei magyar ügy Európában
 • Új Alkotmányunk van
 • Juhos-Kiss János: Ha eljönnél
 • Kocsis István: Püski Sándornak most ünnepelhettük volna a századik születésnapját
 • Serdült Benke Éva: Iskolák, felnevelő iskolák
 • A kommunizmus erdélyi áldozata
 • Vincze János: Prof. Dr. László János, akadémikus – a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem utolsó magyar nemzetiségû rektora – 1925–2011.
 • Egynyelvűség – többnyelvűség, jónyelvűség – rossznyelvűség
 • Gondolatok a szabadságról
 • P. Buzogány Árpád: Vidám emberek a csend birodalmában – Faluriportok Udvarhelyszékről
 • HŰSÉGBEN Tamási Áron szentenciáiból
 • Évtizedek sodrásában
 • Scheffler János vértanúpüspök
 • Az emberi lélek
 • Tudományos meggyőződése: Isten van!
 • Szűrös Mátyás: Kudarc Aradon
 • Csőgör István: Emlékek édesapámról

Az Átalvető 2011 júniusi számának 1-60 oldala (2,2 MB) és melléklete (130 kB) pdf formátumban


Átalvető 2011. 3 szám

Szeptember

 • Elemző: Csapó E.: A trianoni döntés mélységei
 • Kelet kapuja Budapest
 • Borbély Zs. A.: Ki a távirányított – az RDMSZ vagy az EMNT?
 • Markó Béla írása és Ágoston András kommentárja
 • Szász I. T. naplójegyzetei
 • Iskolaügy ma és a múltban: Szathmáry P. nyílt levele a magyarországi oktatás ügyében
 • Önálló magyar tagozat a MOGYE-n?
 • Serdült B. É. értékörzője
 • In memoriam: Huber András
 • Vinceffy Endre
 • Mûhely: Cherchez la femme (Szőcs K. írása)
 • Az elveszett paradicsomról – interjú Kiss J. Botond biológussal
 • Irodalom: Cholnoky Viktor

Az Átalvető 2011 szeptemberi száma (1,5 MB) pdf formátumban


Átalvető 2011. 4 szám

December

 • Adventi levél
 • Szász I. Tas naplójából
 • Kötélhúzás Marosvásárhelyen – Borbély Zs. A. elemzője
 • 20 éves az Átalvető, további beszámolók
 • In memoriam Lipcsey Ildikó
 • Tündérkert és kommentárja
 • A 90 éves Csapó Endre írásai 21.
 • Új állampolgárok Szekszárdon
 • Álláspontok
 • Bayer Zsolt: Korrobori
 • Könyvbemutató és felhívás a könyv előfizetésére
 • Alma materünkért
 • A Batthyáneum
 • Interjú Vészabónoémivel
 • Az emberi lét – Veér Győző tanulmánya
 • Eleven hagyomány: Tavaszy Sándor

Az Átalvető 2011 decemberi száma (2,4 MB) pdf formátumban

ÁTALVETŐ /77

 1. március

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal),

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 64 oldal

 

 1. Fedőlap: Madách Imre: Nem féltelek hazám
 2. Hírek: EKOSZ, Csongrád, Monor-Diósd: „Az Érd melletti Diósdon, a DNS Sportcentrumban. 2011. január 15-én a magyarországi Székely körök labdarugó csapatai megtartották az első un. I. Székelyföldért kupát. A rendezvény mögöttes gondolata az volt, hogy kezdeményezzék a Székelyföldért Társaság megalakítását, melynek célja Székelyföld Területi Autonómiájának elősegítése. A rendezvényen jelen volt dr. Szekeres Sándor az EKOSZ részéről, aki kifejtette, hogy a jogszerű megalakuláskor jó lenne, ha jelen lenne a Székely Nemzeti Tanács elnöke Izsák Balázs és az ötletgazda Szász Jenő alelnök is, ezenkívül a többi olyan civil szervezet is, melyek egyetértenek a kezdeményezéssel. A rendezvényen végül nem alakult meg a Székelyföldért Társaság, de várjuk, hogy a kezdeményezők ígéretükhöz híven megszervezik e civil szervezetet.” Siófok, Mezőberény, Ötágú Síp-Szeged, Tamási Áron Erdélyi Kör – Maglód: 1998-ban alapították a kört. December végén (2010)vezetőváltás történt. Solymosi Anna 6 év után lemondott és Tódor Ilona vette át a munkáját.

Magyarország megalázása címmel közölt cikket vélemény rovatában a berlini Der Tagespiegel (érdekes cikk); Melbourne-ban elhunyt Pelle Lajos aki 15 éven át vezette az Ausztráliai Erdélyi Szövetséget.

 1. Szász István Tas: Március 15-ről, másként
 2. György László: Mindörökké jó Atyánk (vers)
 3. P. Dánná válásunk elkerülésének mikéntjéről
 4. Csapó Endre: Bajunk a világgal
 5. Bogár László: Médiaháború
 6. Borbély Zsolt Attila : Kulcskérdések az erdélyi magyar közéletben
 7. Szekeres Sándor: Székely zászló lobogott a Parlament bejárata fölött
 8. Nyílt levél Jónás István vezérigazgató és Újhelyi Zoltán vezérigazgató-helyettes urakhoz – Magyar Rádió
 9. Székelyhídi Nagy Árpád: Szóljunk mi károlyimihálynak?
 10. Szász István Tas: Naplójegyzetek
 11. Kocsis István: Az alkotmányozás, illetve a jogfolytonosság helyreállításának legidőszerűbb kérdései
 12. Lehoczky Leopoldina: Értelmiségi felelősség a vallási sokféleség korában
 13. Nekrológ: Dr. Kindler József; Dr. Gönczy Kornélné szül. Killner Irén
 14. András Zoltán: A Fiú szerelme (vers)
 15. Juhos Kiss János: Reménykedünk nap nap után
 16. Veér Győző Szováta: Az önzés és a szeretet
 17. „Nagyapám fegyverrel jött, én meg pecséttel és tollal”
 18. Keszegh Tibor: Reggeli Kaland
 19. Reiner Péter: Légópince
 20. Posztumusz emlékfoszlányok egy újságcikk nyomán – Dr. Kováts Lajosné
 21. Visszhang egy cikkünkre (SZIT. Kér kolozsvári emléktöredék c. írásra)
 22. Szűrös Mátyás: Kudarc Aradon
 23. Juhos Kiss János: Leverten is hiszékenyek vagyunk (vers)
 24. Székelyhídi Nagy Árpád: „Mert a haza nem eladó”
 25. Könyvajánló: Mandics György: Róvott múltunk; Kisadorjáni Szilágyi Domokos: Büntetlenül büntetve; Derzsi Ferenc: Viharokkal és aranysugarakkal – visszaemlékezések mozaikdarabjai
 26. Martin János : Sorsvállalás
 27. Harmath Ferenc – Kálmán Attila: A szentpáli Haller Család; Csögör István:  Csögör Lajos börtönévei
 28. Csögör István: Eseménytörténet  – dátumokkal
 29. Serdült Benke Éva: Iskolák, felnevelő iskolák
 30. Zwada András: Szép új világ – avagy álmok álmodói
 31. Irodalom: Bajor Andor
 32. Bajor Andor. Cigarettaszünet
 33. Lászlóffy Aladár: Balkáni húsvét
 34. Kányádi Sándor versei: Előhang; Viseltes szókkal
 35. Gyermekoldal: Kányádi Sándor versei, Bajor Andor meséi

 

ÁTALVETŐ /78

 1. június

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal),

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

 

 1. Fedőlap: Nemzeti hitvallás
 2. Hírek: EKOSZ: 2011. május 14 – 15-én tisztújító közgyűlés Nagy Árpád újra elnök és dr. Szekeres alelnök. Új az EKOSZ-ba belépő egyesület: Erdélyiek Nagykanizsai Egyesülete (ENKE) – a kört Horváthné Nagy Mária mutatta be. Egyesületek kizárása az EKOSZ-ból. Megszűnik az EKOSZ-tagsága a Pécsi Erdélyi Klubnak, mivel megszűnt, az EKOSZ is törölte soraiból az Erdélyi Magyarok Bácsmegyei Egyesületét és a Hajdú-Bihari Erdélyi Kört.

Az EKOSZ felfüggeszti eddigi MVSZ tagságát; Egyéb hírek: Izsák, Komló, Ötágú Síp-Szeged, Salgótarján egyesületeinek hírei.

 1. Csapó Endre: Eszmeomlás a baloldalon (Magyar Élet, 2011. április 7.) (Fontos anyag) Részlet: „Az úgynevezett baloldalnak semmi esélye, nem is érdeklik meg!” Ezt Moldova György mondta egy tévé-interjúban. Elmondta azt is, hogy Kádár János az eszményképe, fényképét tárcájában tartva, dolgozószobájában is ott van a képe, természetesen. Néhány mondata: „a baloldal  megszűnt létezni, nincs baloldal.” „Ezek nemcsak korruptak, tehetségtelenek is.  „Kire szavazzak? Mónikára, Ildikóra? Kovács Lászlóra, aki kivitte a szeretőjét, bemutatta a görög királynak, mint feleségét? Aki nem adta vissza a szolgálati kocsit.” „Az MSZMP-re csak hányingerrel lehet szavzni. Árulók pártja!” A filozófusok? Tamás Gáspár Miklós a véleményváltoztatás világbajnoka. Könyvet írt Búcsú a baloldaltól címmel.”

No persze Moldova nem jobbról tekint a volt elvtársakra, hanem olyan szélsőbalról, amilyen csak a szép könyvekben van, vallja legalábbis, hogy a nyomorgók, elesettek, kizsákmányoltak érdekvédelmét vállalná, ha lenne ilyen párt. Dehát „Magyarországon több százezer fasiszta van.” (M. Gy. szerint)

Ugyanez a tanulmány a későbbiekben idézi Csányi Vilmos etológust, aki a Népszavában fejtette ki véleményét a liberális szemléletről: „Az ember már az archaikus társadalmakban is közösségeket alkotott, melyeket négy dolog jellemzett: közös akciók, közös hiedelmek, közös konstrukció (utóbbi azt jelenti, hogy együtt alakítják ki a közösség szerkezetét) és e három váltotta ki a negyedik vonást – a hűséget. A közösséghez tartozás állandó igénye csak az emberre jellemző genetikai adottság.

Belőlem az úgynevezett „átkos” csinált egyetemi tanárt, amiért hálás lehetek. De ettől még pontosan tudom, hogyan működött. Számomra a legnagyobb bűne az volt, hogy tönkretette a valódi közösségeket, noha folyton közösségről papolt…. gyökereiben fojtották el a kezdeményezéseket, amikből később az ország sorsát befolyásoló közösségek lehettek volna. A rendszerváltás utániak pedig nem azt mondták, hogy akkor mostantól próbáljuk közösen megoldani a dolgokat, hanem azt, hogy gondoskodj magadról. Így rászabadították az országra a szélsőséges individualista elveket is.

Annyit mindenképpen javasolnék, hogy közösségi irányba mozduljon az ország, mert egy jól működő társadalomban a közösség érdeke fontosabb az egyéni érdeknél. Továbbá ragaszkodnék a szabadságjogaimhoz, de nem gondolom, hogy egy hatévesnek ugyanolyan jogokat kell biztosítani mint egy húszévesnek. Normális országokban amilyen mértékben eleget teszek a kötelességeimnek, olyan mértékben kapom meg a jogaimat. Így megtanulom, hogy a jog nem járandóság, hanem elnyerhető. Nem szeretem azt a társadalmat, amelyben azt csinálok, amit akarok, mert nekem jogaim vannak. De azt a társadalmat sem szeretem ahol csak kötelességek léteznek., jogok nélkül. Volt részünk ebben is, abban is.”

 1. Borbély Zsolt Attila: Pluralizmus és nemzetpolitika
 2. Ágoston András: Erdélyben alakul a NER (Nemzeti Együttműködés Rendszere)
 3. Katona Szabó István: Ma is időszerű politikai tapasztalataim
 4. Szász István Tas: Új zilahi üzenet
 5. Illyés Emese szervező (Pásztortűz egyesület): Kedves Barátaink! Ötödik évébe lépett az „Erdélyország az én hazám” világtalálkozó, ám ezúttal új csapat vette át a rendezvény szervezését: a nyárádszentlászlói Pásztortűz Egyesület. Eljött az ideje, hogy bemutatkozzunk, megismertessük céljainkat, és beszámoljunk az idei rendezvény programjának alakulásáról.

A Pásztortűz egy kicsiny székely faluban, Nyárádszentlászlón alakult, elsősorban diáktáborozással, a kézműves hagyományok ápolásával, megőrzésével foglalkozik. Így talált ránk váratlanul – de korántsem véletlenül – a nemes, de hatalmas feladat az „Erdélyország az én hazám” világtalálkozó megszervezése. Az eddigi fő szervező a Pásztortűz egyesületre ruházta a szervezés jogát, ezzel együtt minden gondját és örömét. Gondját, mert a pénzügyi helyzet kevéssé sem javult az elmúlt esztendőben, és ez jócskán megnehezíti a programszervezést, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy nagyon színvonalas műsorokat kínáljunk a látogatóknak. Ugyanakkor örömet is, hiszen újra és újra kiderül, sok jó ember áll mellettünk, biztatnak, lelkesítenek bennünket. Szeretnénk új fejezetet nyitni a világtalálkozó történetében… Szeretnénk megőrizni mindent, ami az eddigi évek során az „Erdélyország az én hazám” jó hírét vitte.

 1. Szász István Tas Naplójegyzeteiből
 2. Román Győző: Tűzélesztő szelek (Erdélyi Napló, 2011. április 7.)
 3. Jelentgetések a követségen (Háromszék)
 4. A Kárpát-medencei magyar ügy Európában
 5. Eva Maria Barki: Magyarország hónapok óta minden tárgyi alapot nélkülöző, a tények hiányos és elferdített bemutatásán alapuló támadások célpontja
 6. Juhos Kiss János: Új Alkotmányunk van
 7. Juhos Kiss János: Ha eljönnél (vers)
 8. Kocsis István: Püski Sándornak most ünnepelhettük volna a századik születésnapját
 9. Serdült Benke Éva: Iskolák, felnevelő iskolák
 10. A kommunizmus erdélyi áldozata (Frigyesy Ágnes)
 11. Spaller Árpád. Ernszt Árpádra emlékezünk (1952 – 2011)
 12. Vincze János: Prof. Dr. László János akadémikus – a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem utolsó magyar nemzetiségű rektora – 1925 – 2011
 13. Szőcs Károly: Egynyelvűség – többnyelvűség, jónyelvűség – rossznyelvűség
 14. Gondolatok a szabadságról
 15. Buzogány Árpád: Vidám emberek a csend birodalmában (könyv – faluriportok) – írta Balázsi Dénes
 16. Hűségben – Tamási Áron szentenciáiból
 17. Lehoczky Leopoldina: Évtizedek sodrásában (könyvismertető9
 18. Csirák Csaba: Scheffler János vértanúpüspök
 19. Veér Győző (Szováta): Az emberi lélek
 20. Lehoczky Leopoldina: Tudományos meggyőződése: Isten van! (Prof. Danis György orvos)
 21. Juhász Gyula : Az utolsó vacsora (vers)
 22. Keszegh Tibor (Szentendre): Életkép; Átlagalatti magyar
 23. Szűrös Mátyás: Kudarc Aradon (2)
 24. Wass Albert: Kolozsvár; 1930 (vers)
 25. Csögör István: Emlékek édesapámról
 26. András Zoltán: VOLT (vers)
 27. Lao-Ce(vers)
 28. Kováts Lajos , Fehérgyarmat: A tüzérőrnagy hazatérése
 29. Irodalom: Czóbel Minka
 30. Részletek Osvát Kálmán: Levelek a Fiamhoz c. kötetből
 31. Osvát Ágnes: Gondolatok az irodalom fontosságáról
 32. András Zoltán: Varsági elégia;  Osvát Ágnes: Július;  és Czóbel Minka: Éji madarak;  című verse.
 33. Gyermekoldal: Bajor Andor: Mióta nem tudnak számolni a varjak?
 34. Móra Ferenc: Homokországban

 

ÁTALVETŐ MELLÉKLET  /78. sz./ (2011. június) Mikó Imre a világlátott lokálpatrióta

 

 

ÁTALVETŐ /79

 1. szeptember

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal),

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

 1. Fedőlap: Ady Endre: Intés az őrzőkhöz ( vers részlet)
 2. Hírek: Mezőberény, Sopron, Siófok egyesületeinek tevékenységéről
 3. Csapó Endre: A trianoni döntés mélységei
 4. Csapó Endre: Kelet kapuja Budapest
 5. Ágoston András: Félnek tőlünk; A nemzeti integráció göröngyös útján;
 6. Borbély Zsolt Attila: Ki a távirányított? Részlet: a világban minden fórumot meggyőzzünk arról, hogy az erdélyi magyarság sorsának rendezése nemzetközi megoldást igényel.”Egy ilyen üzenetnek – folytatja Borbély Zsolt Attila – a nagyvilág megannyi hatalmi tényezője csak örvend: egy problémával kevesebb. Egy ilyen üzenet viszont messzemenően ellentétes az erdélyi magyarság hosszú távú érdekeivel., annál konvergensebb viszont a román nemzetstratégia céljaival. El is intéztük szépen belül a problémáinkat, máig nincs autonómia, nincs magyar egyetem, van viszont hagymakupolás honfoglalás, telepítési politika és Székelyföld elleni regionalizálási hadjárat, az erdélyi magyarság pedig vészesen fogy.”
 7. Borbély Zsolt Attila: Meglelt haza
 8. Markó Béla: Pártcsinálók
 9. Ágoston András: Milyen jogon akadékoskodik Markó Béla?
 10. Miből lesz a cserebogár?
 11. Czegő Zoltán: Egy nemzetellenes kft.
 12. Juhos-Kiss János: Balatoni nyár 2011-ben
 13. Szász István Tas naplójegyzetei
 14. Körmendi Zsuzsanna: Álságos aggódók
 15. Reiner Péter: A Képíró-per
 16. Frigyesy Ágnes: V. Erdélyország az én hazám Verőcén: Erdélyország az én hazám fesztivált az idén az ötödik alkalommal szervezte meg a budapesti Székely kör, a Székelyföldért Társaság és a Pásztortűz Egyesület
 17. Hoffman Rózsának: Nyílt levél a nemzeti oktatás ügyében (írta: Dr. Szatmáry F. Péter.
 18. Ábrám Zoltán: Önálló magyar tagozat: Közeledünk vagy távolodunk?
 19. Nem adják fel: Sétáló tiltakozás a MOGYE-ért
 20. Magyar iskolák nyílnak a Partiumban
 21. Serdült Benke Éva: Iskolák, felnevelő iskolák
 22. Október 6. emlékezete
 23. Serdült Benke Éva: Elindultam szép hazámba c. könyve
 24. Ábrám Zoltán: Keresztes Gyula születésnapi laudációja
 25. Huber András, Dés, 1942 – 2011 (nekrológ)
 26. Huber András: Elkéstél, Júlia
 27. Lászlóffy Csaba: Jelentések – Dialógustárs: a Halál (vers)
 28. BOA: Vinczeffy Endre: A tanár, akinek lelkében szép volt az ének… (nekrológ)
 29. Kováts Lajos biol. tud . Kandidátusa: Egy korty tenger – egy korty visszhang
 30. Szőcs Károly: Cherchez la Femme – Keresd az asszonyt! Jó, de akkor… mit keres az asszony?
 31. Kiss J. Botond (biológus): Szürke való, zöld álom (Kérdezett Veress Zoltán)
 32. Veér Győző, Szováta: A bűnös ember
 33. Irodalom: Cholnoky Viktor
 34. Cholnoky Viktor: Történet egy szívről
 35. Radnóti Miklós: Alkonyi elégia; , Juhász Gyula: Elégiák;  Kosztolányi Dezső: Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről  (versek)
 36. Gyermekoldal: Sündisznó aki arra vágyott, hogy megsimogassák
 37. BOÁ: Erdei iskola

 

ÁTALVETŐ /80

 1. december

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal),

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

 

 1. Fedőlap: Babits Mihály: Karácsonyi ének (vers)
 2. Hírek: EKOSZ 2011. november 12-én választmányi ülés volt. Beszámolt a frissen bejegyzett Kecskeméti erdélyi Kör a munkájáról; Szegedi Erdélyi Kör és a Mihálik Alapítvány segítségével méltó sírhelyet csináltak Mihálik Kálmánnak; Izsák, Komló – lemondot Dr. Tamás Attila az elnökségről. A Kör elnöke Ruzsinszky László lett; Siófoki Erdélyi Baráti Kör, Szekszárdi és az Ötágú Síp – Szeged hírei
 3. Szász István Tas: Adventi levél – 2011
 4. Juhos-Kiss János: Ima és karácsony
 5. Szász István Tas: Napló
 6. Borbély Zsolr Attila: Magyar – magyar kötélhúzás Marosvásárhelyen
 7. P.: Húsz éves az ÁTALVETŐ
 8. Beszámoló az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete (IKEM) 2011. év második félévi munkájáról
 9. Tamás Attila: 20 éves a Komlói Erdélyi Kör
 10. Úry Előd: Sütő András Sopronban
 11. Nagy M. Gábor: Hol sírjaink domborulnak (Modern népvándorlás)
 12. Nagy M. Gábor: Az ember bepiszkította az Univerzumot (vers)
 13. Spaller Árpád: Lipcsey Ildikó (nekrológ)
 14. Atzél Ferenc beszéde Lipcsey Ildikó temetésén
 15. Búcsúzik az Átalvető
 16. Halász Csilla (Heti Válasz): Tündérkert ígérete
 17. Az Átalvető kapcsolódó kommentárja
 18. Éhn József: Fogyatkozó Magyar Nemzet – Új nemzetpolitikát!
 19. Máért: elfogadták a nemzetpolitikai stratégiát
 20. András Zoltán. Emlékezés egy februárra (vers)
 21. Csapó Endre: „Megharcoltunk minden magyarért”
 22. 90 éves Csapó Endre
 23. Cser Ildikó – Gyimóthy Levente: 250 nemzettársunk tett állampolgársági esküt Szekszárdon
 24. Cser Ildikó: A belvárosi templom sebei
 25. Nagy M. Gábor: „Őrzők, vigyázzatok a strázsán”!
 26. Kellermayer Miklós: A Magyar Egészségügyi Társaság (MET) állásfoglalása
 27. Bayer Zsolt: Korrobori
 28. Atzél Ferenc: Takács Ferenc: A Mihály Arkangyal Légió (könyvismertető)
 29. Kiegészítő adatok Takács Ferenc A Mihály arkangyal légió c. könyvéhez (K.P)
 30. Ukrajnai képviselő: Románia vállalja fel a holokauszt kapcsán bűnrészességét
 31. Szász I.Tas: Változatok szülővárosra (vers)
 32. Szőcs Károly: Az Openheimer – ügy
 33. Szatmáry F. Péter: A MOGYE 1961-ben végzett hallgatóinak 50 éves találkozóján elhangzott beszéd.
 34. Értelmiségiek nyílt levele az erdélyi magyar felsőoktatásért
 35. László Dénes: Nyílt levél A MOGYE szenátusának
 36. Csapó Endre: Meddig magyar a magyar idegenben?
 37. Serdült Benke Éva: Erdély nagy könyvtárai : Batthyány Ignác könyvtára a Batthyaneum
 38. Lehoczky Leopoldina: Manók, tündék, s egyéb mesék
 39. Dávid Bálintné Sántha Ilona – Fuchs János: Dióhéjban egy megbocsátás 39 esztendejéről
 40. Pálmai Tamás: Ahogy
 41. Veér Győző: Az emberi lét
 42. Irodalom: Tavaszy Sándor
 43. Osvát Ágnes: Dorkának élete 15-k karácsonyán
 44. Osvát Ágnes: Álmaink, ha elkésve teljesülnek…
 45. Reményik Sándor:Emlékezés karácsonytalan advent idejére és Ady: Az Úr érkezése (verse)
 46. Gyermekoldal: A napkeleti bölcsek
 47. József Attila: Betlehemi királyok; M Simon Katalin: Tündöklő tél (két vers)
 48. Szász I. Tas: Szilveszteri keserédes (vers)

EKOSZ © 2013. Minden jog fenntartva.