Átalvető – 2012

Átalvető 2012. 1 szám

Március

 • Év eleji látóhatár – Csapó Endre elemzője
 • Szász I. Tas naplójából
 • Pergőtűzben – reagálások a támadássorozatra
 • Kommentár: Védekező kultúra
 • Erdélyi körkép
 • Emlékek húrjain:Dr. Krisár Zoltán, Gálfalvi Gábor, Búzás András alakja
 • Műhely: Dr. Szőcs Károly írásai
 • Dr. Veér Győző: Beszédünk illemtana
 • Támogatóink
 • Értékeink: Kölcsey Himnusza
 • Erdély nagy könyvtárai
 • Könyvismertető
 • Jézus ismeretlen mondásai
 • Irodalom: Dutka Ákos

Az Átalvető 2012 első száma, letölthető az 1-30 oldal (3,4 MB) és 31-60 oldal (4,35 MB) pdf formátumban


Átalvető 2012. 2 szám

Június

 • EKOSZ – dokumentumok
 • Reflexiók Nyirő-témában
 • Csapó Endre elemzője
 • Orbán Viktor népszerû Moszkvában
 • Károlyi Mihály valós arca
 • In memoriam Nyirő József
 • Dr. András Zoltán
 • Balázs Imre
 • Levelesláda: Levél egy orvoskollegához
 • Átalvetők
 • Az állatok nászának kisszótára
 • Kis színesek
 • Veszendő Bánság – Oravica
 • Eleven hagyomány – Tormai Cécile

Az Átalvető 2012 júniusi számának 1-55 oldala (1,18 MB) illetve a 56-64 oldala (521 kB) letölthető pdf formátumban


Átalvető 2012. 3 szám

Szeptember

 • Vezércikk: Virágzó magyar fa
 • Dokumentumok
 • Tőkés László, Répás Zsuzsanna, Izsák Balázs
 • A nagybányai magyarságért
 • Erdélyi körkép
 • Merre tovább MOGYE?, Jó éjszakát, Románia Tézis-antitézis Kövér László-Aczél Endre
 • Az Unió színeváltozása
 • Csapó Endre elemzője Napló
 • Beszámolók: Erdélyi orvosok világtalálkozója,
 • Magyar Örökség Díj a Hitelnek Két író: Kertész Imre és Kosztolányi Dezső
 • Műhely: A napóleoni korszak
 • A múlt üzenete
 • Toró Árpád, Nagy Lajos írásai
 • Értékeink
 • Irodalom-művészet: A nagybányai festőiskola

Az Átalvető 2012 szeptemberi számának 1-53 oldala (1,18 MB) illetve a 54-64 oldala (521 kB) letölthető pdf formátumban


Átalvető 2012. 4 szám

December

 • Híreink
 • Szász I. Tas adventi levele
 • A Kolozsvári Nyilatkozat 20 esztendeje
 • Csapó Endre: Ideológiák alkonya
 • Gabay Balázs a székelyek szabadságáról
 • Az Ellenpontok 30 éve – beszélgetés Tóth Károly Antallal
 • 90 éves Katona Szabó István
 • Dr. Papp Ilona portréja
 • Sorin Mitu: Az én Erdélyem – könyvbemutató
 • Szőcs Károly műhelyéből
 • In memoriam Páll Lajos
 • Józsa Judit kiállításáról
 • Kényszer-kitelepítések a Barcaságban
 • Irodalom: Kosztolányiné Harmos Ilona

Az Átalvető 2012 decemberi számának 1-54 oldala (2,1 MB) illetve a 55-64 oldala (660 kB) letölthető pdf formátumban

ÁTALVETŐ /81

 1. március

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely)

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 60 oldal

 

 1. Borítólap: Petőfi Sándor: Magyar vagyok (vers)
 2. Hírek: Monor – EKOSZ – érdekes Szekeres Sándor törtetése!; Hírek: Salgótarján; Mezőberény – A Mezőberényi Erdélyi Kör 20 éves (Kajlik Péter az elnök); Verőcén Wass Albertre emlékeztek; A Krónikából átvett anyag: Demográfiai dráma – az erdélyi magyarság népességfogyása
 3. Csapó Endre: Év elejei látóhatár (Érdekes anyag): Forradalmak és háborúk igazolást az ideológiákból nyernek. A francia forradalom vívmánya, hogy a haladás menetébe be lehet avatkozni célirányos elméletekkel. Beigazolódott, hogy a társadalom manipulálható, művileg elő lehet állítani elképzelt társadalmi rendet, és közakarattá leget gerjeszteni „haladó” elméleteket a fennálló rend elégedetlenjeinek mozgósításával. Az elégedetlenség is fölébreszthető kellő propagandával. A művi beavatkozás legalkalmasabb kovásza a liberalizmus, ami hírdeti a gazdasági élet szabadságát, szemben mindennel, az állammal is. Tehát alapvetően államellenes, nemzetellenes, szemben áll az élet természetes kialakulási rendjével. Létesítményei (szocializmus, kommunizmus) harsányan (és álságosan) tőkeellenesek, államközpontúak és kollektivisták. Mindaddig érvényesülhetnek, amíg elvégzik feladatukat az adott országban. A feladat a hagyományőrző rétegeknek, uralkodó osztályoknak kiiktatása a hatalomból, leválasztása a társadalom életéről, kitaszítása a gazdasági életből és elitstátuszból. Mint „reakciósokat” mint a nép ellenségét, üldözték, bebörtönözték, perbe fogták, halálra ítélték őket.

 Keveset hallani az eurokommunizmusról, az 1968-as diáklázadásokról, melyek a nyugati demokráciákban lángoltak fel. A nyugati egyetemek ontották a marxista, maoista, ateista, anarchista lázongókat, akik később, vezető pozíciókban sikeresen beépítkeztek a politikai és gazdasági életbe a nemzetközi tőke alkalmazásában. Ma már a nyugati államokban ez a garnitúra ad irányt a politikai és gazdasági életnek a neoliberális (Amerikában neokonzervatívnak nevezik) ideológia alapján. A nyugati liberalizmus készítette elő a politikai és gazdasági átalakulást a szovjet iga alol kiengedett országokban, már jóval a rendszerváltozás előtt. Az atlanti világhatalom kifejezte, azóta is kifejezi szimpátiáját a letűnt rendszerben vezetésre felkészített politikai garnitúra iránt, és rosszallását a nemzeti irányzatokkal szemben. Most érett meg a helyzet a magyar nemzeti kormány elleni koncentrált támadásra.

 1. Szász István Tas: Naplójegyzetei
 2. SZIT: Agyrém (vers)
 3. Szentesi Zöldi László: Európáról, magyaroknak (Pergőtűzben rovat)
 4. Megdöbbentő vélemény a magyar alaptörvényről (Pergőtűzben rovat)
 5. Hubert de Marans: Egy francia gondolkodó írása hazánkról (Pergőtűzben rovat)
 6. I.: Egy pécsi értelmiségi gondolatai (Pergőtűzben rovat)
 7. Bogár László Óvatlan OVétlanítás (Pergőtűzben rovat)

/A Pergőtűzben nagyon találó rovatcím. Valóban szinte sz egész világ nekünk esett és folyamatosan támad azért mert nem az ő akaratuk érvényesült. Ehhez – vagyis a globális hatalom akaratának érvényesüléséhez -Orbán Viktórnak és a magyar népnek is volt egy két szava ami ha nem is hátrálásra, de megállásra kényszerítette a rablókat. S.Á./

 1. P.: Védekező kultúra
 2. Borbély Zsolt Attila: Belső pluralizmusból külső pluralizmus, avagy politikai sokszínűség egykor és most
 3. A békés rebellisek (Karl-Peter Schwarz írása in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2011. szept. 8. számában; ford: Szabó M. Attila)
 4. Marius Cosmeanu: Kelj fel Gyuri, kelj fel János!
 5. Juhos Kis János: Vonulás (vers)
 6. Kolozsvári József: „Litteris et pietati sacrum”, avagy: már ezt is ellopják? (Szabadság, 2012. február 5.)
 7. Bayer Zsolt (Magyar Hírlap): Gyergyóalfalu
 8. Wass Albert: Új székely ballada (vers)
 9. Húsz éves a Mezőberényi Erdélyi Kör (Kajlik Péter elnök beszéde)
 10. Kotsis Lajos: Egy karizmatikus váradi sebész (Krisár Zoltán emlékezete)
 11. Gálfalvi Gábor: Kegyelemkenyéren (önéletrajz)
 12. Búzás Árpád ny. vegyészmérnök, Medgyes: Egy szovátai tanító életútja – Búzás András
 13. Dr Szőcs Károly műhelyéből
 14. Veér Győző (Szováta): Beszédünk tudományos, illemtani és erkölcsi követelményei
 15. Sárközy Csaba: Kölcsey Himnusza – kordokumentum és nemzeti ima
 16. Serdült Benke Éva: Erdély nagy könyvtárai – A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium könyvtára
 17. Tóth Károly Antal: Kisemmizett emberek a vándorok útján (Spaller Árpád: Trianon árnyékában c. könyv ismertetése)
 18. Végy egy adag Vásárhelyt… (Székelyhon.ro)
 19. SZIT: Dr. Kiss András: Egy váradi orvos visszaemlékezései
 20. Csirák Csaba: Jézus ismeretlen mondásai
 21. Juhász Gyula: Húsvétra (vers)
 22. Irodalom: Dutka Ákos
 23. Húsvéti prédikáció
 24. Wass Albert: Húsvéti levél a kishúgomnak Hamburg városába
 25. Wass Albert: Te és az Isten
 26. Komenitzky Antal versei: Egy csillagot; Ilka; Hallgatok;
 27. Gyermekoldal: Mester Györgyi: A pillangófa
 28. A hóvirág (Zelk Zoltán meséje nyomán)

 

 

 

 ÁTALVETŐ /82

 1. június

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely)

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 64 oldal

 

 1. Fedőlap: András Zoltán: Trianon (vers)
 2. Hírek: EKOSZ (Monoron tartották a közgyűlést)
 3. Ötágú Síp-Szeged, Szegedi E.K., Komló, IKEM -Izsák hírei; Bővebb felvilágosítást kaphatunk a Németh Géza emlékdíjról és az Erdélyi Gyülekezetről
 4. EKOSZ – Határozat a magyar anyanyelvű képzés ügyében a MOGYE
 5. Állásfoglalás Nyírő József újratemetésének ügyében Izsák Balázs: Nyílt levél Victor Ponta úrnak, Románia miniszterelnökének
 6. Stoffán György: Levél Nyírő József kapcsán Victor Ponta úrnak, Románia miniszterelnökének
 7. Bayer Zsolt: Álláspont I. Álláspont II.
 8. Csapó Endre: Egy divatos politikai megbélyegzés
 9. (MHO): Orbán Viktor népszerű lett Moszkvában
 10. Német professzor: a Szentkorona népének üdvözletünket küldjük
 11. Marácz László: Tájékoztatás holland módra
 12. Szász István Tas: Naplójából
 13. Sárközy Csaba: Naplójegyzetek – Károlyi évadján
 14. Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben (vers)
 15. Államférfiak a trianoni béke-parancsról
 16. ifj. Czimbalmos (Gyergyói) Ferenc – Olaszország: A szerződéseket be kell (ene) tarta(t)ni
 17. Dr. Bokor Imre: A Magyar Justitia Bizottság postaládájából (A két Kertészről szól)
 18. Farkas József: Szigorúan magánvélemény a MOGYE-val kapcsolatban
 19. Kónya-Hamar Sándor: Valaki más (vers)
 20. Schmidt Sándor: Magánvélemény
 21. Juhos-Kiss János: Csak vendégek vagyunk e földön
 22. Szekeres Lukács Sándor: Ifjúkori találkozásaim Nyírő Józseffel
 23. Osvát Ágnes: Dr. András Zoltán 1934- 2012) (nekrológ)
 24. Elhunyt Sylvester Lajos publicista
 25. András Zoltán: Jöhetsz már (vers)
 26. András Zoltán: Levél Tatjánának; Tatjána válasza (két vers)
 27. Elhunyt Balázs Imre festőművész
 28. Szász István Tas: Rövid búcsúszó (vers)
 29. Szász István Tas: Erdély elveszettnek hitt szelleme kitört a palackból és a jövőben a ma összmagyarságát szolgálja
 30. Hitel konferencia – 2012. május 30.
 31. MTI: A szobrokat le lehet dönteni, az életműveket azonban nem (Felavatták Tormay Cecile írónő szobrát.
 32. Magyarellenes retorika a kormányzati döntésekben
 33. Szász István Tas: Levél dr .Soós Lajos kollégának Pápakovácsiba
 34. Margittai Gábor: Toronysisak
 35. Átalvetők…
 36. Veér Győző, Szováta: A család
 37. Kiss János Botond: Az állatok nászának kisszótára
 38. Dr Szőcs Károly Júniusi történelem
 39. Mihályi Balázs: Magyarok kálváriája a román haláltáborban (Magyar Hírlap online) – Sipotele; (Megjegyzés: A cikk nem említi Gartner Károly : A sipotei golgotha /Romániai rabmagyarok története/, Budapest, 1932 / Komjáti Gyula eredeti helyszíni rajzaival – című könyvét pedig aki a téma iránt érdeklődik, annak jól jöhet ez a cím)
 40. P.: Kis színesek
 41. Juhos Kiss János: Hol vannak a Kárpátok? (könyv)
 42. Juhos-Kiss Gábor: Szemed összefolyt könnycseppjeiben (vers)
 43. Sóvidék – Kulturális folyóirat
 44. Serdült Benke Éva. Ahol a történelem ollója csattogott
 45. Róth András Lajos: A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára – Székelyudvarhely
 46. Forró Miklós: Pillanatképek az 1960-as évek Marosvásárhelyéről
 47. Hősök, királyok, szentek
 48. Gálfalvi Gábor: Kegyelemkenyéren (II. rész)
 49. Lehoczky Leopoldina: Utak a teljesség felé (interjú Szedlják István békéscsabai tarsolykészítővel)
 50. Irodalom: Tormay Cecile (1875 – 1937.)
 51. Tormay Cecile: Bújdosó könyv (részlet)
 52. Ines Roth: Már a fádat is kivágták (vers)
 53. Gyermekoldal – Virágmesék

 

 

 

 ÁTALVETŐ /83

 1. szeptember

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely)

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 64 oldal

 

 1. Fedőlap: Ady Endre: Magyar fa sorsa (vers)
 2. Hírek: Sopron, Szekszárd Siófoki Erdélyi kör küldtek be híreket
 3. P. Virágzó magyar fa
 4. Tökés László, EP képviselő: Nyilatkozat
 5. Répás Zsuzsanna: a román bíróság alapvető európai jogelveket vesz semmibe
 6. Izsák Balázs: Nyílt levél: J.M. Barrosonak, az Európai Bizottság Elnökének
 7. Új kiáltó szó – a nagybányai és bányavidéki magyarságért
 8. Tarbay Ede: Genezis (vers)
 9. Nekimennek a MOGYE góréinak
 10. Nánó Csaba: Jó éjszakát, Románia!
 11. Autonómiáról, Trianon-revízióról az EMI-táborban
 12. Államférfiak a trianoni béke-parancsról
 13. Kövér László: Nyugodtan alszom
 14. Aczél Endre: Az RMDSZ védelmében (Népszabadság, 2012. június 11.)
 15. Ágoston András: És ha Kövér még álmában sem beszél félre?
 16. Népszámlálás: Hány magyar él az erdélyi városokban
 17. Wass Albert: Kolozsvár 1930 (vers)
 18. Az Unió színeváltozása (forrás: Magyar Élet) – írta Csapó Endre
 19. Ágoston András: Érdekvédelem és autonómia
 20. Ágoston András: Úgy döntöttek, hogy nem döntöttek (Tusványos utórezgései)
 21. Ábrám Zoltán: Példamutató emberség
 22. Szász István Tas: Naplójából
 23. Juhos-Kiss János: Én mindig valamit temetek (vers)
 24. Friss László: Magyarnak lenni jó
 25. Erdélyi Orvosok Világtalálkozója 2012. június 30.
 26. Magyar Örökség Díj a Hitelnek
 27. Vajda György: Újra megnyitotta kapuit a Teleki Téka
 28. Szász István Tas: Az erdélyi művészek Leányfalun sorozat újabb eseménye
 29. Reiner Péter: Kitüntették a Vereckei Emlékhely megálmodóját és alkotóját, Matl Péter Munkácson élő szobrászművészt.
 30. Az Erdőszentgyörgyi Figyelő c. lap bemutatása
 31. Hankiss Ágnes: Levél az EU képviselőihez
 32. Gazda József nyílt levele
 33. Atzél Ferenc ügyv. elnök Az Erdélyi Magyarságért Alapítvány: Siófok város polgármesterének Dr. Balázs Árpádnak
 34. Szalay László: Két író a magyar nyelvről: Kertész Imre és Kosztolányi Dezső
 35. Szőcs Károly: 200 évvel ezelőtt vette kezdetét a napóleoni korszak vége
 36. Veér Győző (Szováta): A család
 37. Tompa László: A vénülő Salamon király szerelmes énekeiből (vers)
 38. Toró Árpád: Üzenet
 39. Reményik Sándor: Még élek (vers)
 40. Nagy Lajos: Legyen a neve Bolyai Farkas
 41. Kotsis Lajos egyetemi magántanár: Egy Kőrös – melléki a Tisza – parti klinikán
 42. Juhos-Kiss János: Látogatóban Berszán Lajos „mindenki tanító bácsijánál” Gyimesfelsőlokon
 43. JKJ: Széki gyökerek (vers)
 44. Serdült Benke Éva: „Isten dicsőségére tsináltatta…”
 45. Zwada András: Az öregember és a bankok
 46. Gálfalvi Gábor: Kegyelem – kenyéren (III. rész)
 47. Irodalom: Néhány mondatban Kőmíves Nagy Lajosról és fordított tudósítás a nagybányai Festőiskola történetéből
 48. A politika megzavarta Nagybánya csöndes művészi életét (Kőmíves Nagy Lajos)
 49. Ines Roth: Égigérő sikoly (vers)
 50. Osvát Ágnes két verse: Az égre írtam; Harmonia caelestis
 51. Gyermekoldal: Cinca Katica: Kismanó iskolába indul
 52. Sebők Éva: Az alma meg a kerti manó
 53. Donkó László: Első leszek (vers)

 

 

ÁTALVETŐ /84

 1. december

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely)

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 64 oldal

 

 1. Fedőlap: Áprily Lajos: Új középkor (vers)
 2. Hírek: EKOSZ – részt vettek a 2012. szeptember 1. demonstráción az erdélyi magyar iskolákért; A budapesti Székely Kör belépett az EKOSZ-ba; További hírek Komlóról Sopronból, Izsákról, Salgótarjánból, Szekszárdból
 3. Sd : Spaller Árpád: Magyarországon bejegyzett erdélyi civil szervezetek közös megbeszélése
 4. Tőkés László: Románia megsértette az alapvető emberi jogokat
 5. Szász István Tas: Adventi levél 2012
 6. Nagy László: Játék karácsonykor (vers)
 7. A „Kolozsvári Nyilatkozat” (összeállítás)
 8. Krónika – Visszaléptetnék az esküszegőket
 9. Kun és magyar származású volt a románok Vlaicu vajdája – Bukarest leállította a DNS vizsgálatokat
 10. Szász István Tas: Kalotás (vers)
 11. Csapó Endre: Ideológiák alkonya /Részlet: A mi kis országunk történetében érvényre jutott ideológiák tombolása után jó megérkezni a végállomásra, amikor már nincs tovább, mert már nincs rájuk szükség. A kommunista ideológiából nem sok maradt, miután tagjai számára eljött a megvalósulás, amit ugyan jó kommunistaként az eszme győzelmének tulajdonítottak, de ezzel együtt megszűnt bennük a harcos proletár szellem, hiszen nincs már gyűlölt burzsoázia már csak ébernek kell lenni a feléledő fasizmusra. A harc nem valami ellen irányul, most a hatalom megtartása a feladat. Az ideológia képlékeny jószág, a döntsd a tőkét kis kozmetikával öntsd a tőkét lett. Forradalmi hevület nincs már, a külhatalmi irányításra könnyű átállni, főleg olyankor, amikor általa a kommunistákból kapitalistává lehet válni. A materializmus földi javakról szól, a kommunizmus is a bőséget ígérte, nincs az az elvtárs, aki elhárítja magától a bőséget.

Az SZDSZ 1988-as megalakulását évtizeddel megelőzően már létezett politikailag, az úgynevezett demokratikus ellenzék képében. A késő kádári évek elit osztályának ifjai már nem Moszkvába jártak egyetemre, tanulmányútra, hanem Párizsba, Londonba és főleg New Yorkba. Visszatérvén ők lettek a hazai egypárt uralom demokratikus ellenzéke. Jó helyen jártak, majd amikor megérett az idő a politikai váltásra, nyugati hátszéllel behajóztak a rendszer-átalakított hatalomba. Nem rendszerváltás volt Magyarországon 1989-ben, hanem ideológiaváltás. Egy hazug ideológiát leléptettek és bevezettek helyébe egy hamis ideológiát. A kommunista népmese helyébe liberalista ámítás került. Mint ahogy a kommunizmus, szocializmus, marxizmus nevek alatt működtetett, szovjet haderővel védett rendszer Rákositól Kádárig mindannak ellenkezője volt, mint amit hirdetett, ugyanúgy a kapitalizmusnak az a fajtája, amelyik a szabadelvűséget (liberalizmust) hirdeti, nem az emberek szabadságát valósítja meg, hanem a free trade szabadon gázol át mind az egyéni, mind a nemzeti érdekeken.

 Nem akadt egyetlen elszánt kommunista, aki nemes idealizmussal életét adta volna a kapitalisták által megtámadott kommunizmusért. A kommunizmus elveit valló és hirdető vezetők, néhány kivételtől eltekintve, belevetették magukat a tőke szolgálatába, mely cselekmény hazug vádjával osztogattak halálos ítéletet az eszme hőskorában. (…) Tény, hogy ezúttal nem volt kommunistaellenes forradalom sehol, így Magyarországon sem. A sima átalakítás nagyhatalmi előírás volt, persze azóta sem történhetett meg a 45 éves terrorista uralom bűnöseinek elszámoltatása. Ellenkezőleg, a rendszerváltóztatást levezénylő Nyugat mindent elkövetett és ma is elkövet annak érdekében, hogy az átalakítás során ne essen ki a hatalomból a kommunista kurzus idején uralkodó elit. Ki is fejezi legélesebb ellenzését a háború előtti politikai élet, akár motívumainak alkalmazása iránt. A bolsevizmus társadalomtorzító eredményeire a nyugati politikának szüksége van. (…) Az SzDSz – MSzP összesen 12 éven keresztül kormányzott. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a magyar közönség kellő többsége rájöjjön arra, hogy a szocialisták utódpártjai a magyar gazdaságot tönkretevő nemzetközi tőkéstársaságok kiszolgálói, az ország árulói.

 1. (Háromszék): Nem a mi ünnepünk (dec. 1.ről van szó)
 2. Szász István Tas: Naplójából: A Trianon szó trianonjáról és egyebekről
 3. Ágoston András: Meghaladni a politikai kliséket
 4. Gabay Balázs: Készen állnak-e a szabadságra a székelyek?
 5. Ágoston András: Ha valaki nem tudná
 6. Mellékletként csatoljuk egy olvasónk levelének részletét („Mit keresünk mi Bukarestben?) (Dr. Szabó Zoltán, ny. pszichiáter)
 7. Kallós Zoltán gyűjtéséből: Készülj lovam (vers)
 8. Spaller Árpád. Lelkünk megküzdött szabadsága (Beszélgetés Tóth Károly Antallal hetvenedik születésnapja és az Ellenpontok megjelenésének harmincadik évfordulóján) (Részlet: Maradjunk is ennél a két fogalomnál (szabadság és nyugalom). A társadalmi szabadság mindig viszonylagos. Nyugati formáját otthon, Erdélyben, de még Magyarországon is sokkal értékesebbnek és valósabbnak hittük annál, mint amit Kanadában vagy Svédországban találtunk. Az igazság az, hogy a nyugati (és általában a globalizációra törekvő) világban még a bűnözés bizonyos foka és fajtái is sokkal megbocsáthatóbbak, mint az, amikor az ember a tömegkommunikáció zöme által is ránk zúdított, „politikailag korrekt” diktatórikus gondolati kényszerek ellen vét. Ebben a világban a törvényszegésen kívül mindent szabad. Nos, hát a szabadság nem ez.

Az ember akkor szabad, amikor minden külső kényszer és tilalom ellenére azt mondja és teszi, ami (erkölcsileg) helyes. A szabadság a lelkünkben születik, és felemel minket, még ha néha nehéz kockázatot vállalunk is érte. Az a társadalom, amely megengedi ezt nekünk, vagy még biztat is rá, az sem szabad, hanem csak tisztességes. Márpedig ilyen a földön nem létezik.

Lelkünk megküzdött szabadsága adhat belső nyugalmat. A társadalomban viszont csak akkor lelünk „nyugalmat”, ha beletörődünk abba, hogy alávetjük magunkat becstelen elvárásainak is. Isten óvjon meg engem – és mindnyájunkat – az ilyen nyugalomtól. (…)”

 1. Hetven év az irodalom és a közélet szolgálatában (Katona Szabó István közéleti és írói tevékenysége (1941 – 2012)
 2. Hivatása: Orvos Lehoczky Leopoldina interjúja Dr. Papp Ilona orvossal.
 3. Sorin Mitu legújabb könyve: Az én Erdélyem – „Transilvania mea”
 4. Osvát Ágnes.: Gondolatok Gyárfás András: PUZZLE című kötetének elolvasása után
 5. A szilágysomlyói gimnázium története (könyvismertető)
 6. Horvát Andor: Egy váradi orvos visszaemlékezései (könyv)
 7. Győri Zsolt: A zarándok útja (könyv) (L. L.)
 8. Várvédő  – Erdélyi Helikon irodalmi füzetek
 9. Ábrám Zoltán: a szabadság terhe (az 1990-es márciusi események – pogrom történelmi bemutatása)
 10. Szőcs Károly: A vidám kis ember
 11. Szőcs Károly: Karácsony, szilveszter és miegymás
 12. Elhunyt Páll Lajos (nekrológ)
 13. Zavaró a magyar honvédemlékmű
 14. Szekeres Lukács Sándor: A 100 éves Ilonka néni köszöntése
 15. Frigyesy Ágnes: Józsa Judit új kiállításáról
 16. Serdült Benke Éva: „Isten dicsőségére tsinéltatta…”
 17. Töttös Gábor: A borivó és a bor szellemének találkozása
 18. Juhos Kiss János: Kirándulás az ezeréves határig
 19. Juhos Kiss János: Látom, hűs szívünkre szakad a hó! (vers)
 20. Ötvös Lajos: Magyar Autonóm Tartomány
 21. 60 éve történt – Kényszer kitelepítések a Barcaságban
 22. Gálfalvi Gábor: Kegyelemkenyéren
 23. Irodalom: Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Részletek a Tüzes cipőben c. regényből
 24. Székely János emlékezete: Malom; Kétely (Két vers)
 25. Mikulás mese
 26. BOA: Mikulásvirág, Fenyő-menet; Kívánságlista (Három vers)

EKOSZ © 2013. Minden jog fenntartva.