Átalvető – 2015

Átalvető 2015. 4 szám

December

 • 2015 Adventjén
 • Kövér László: Invázió, betolakodás folyik
 • Ágoston András és Stoffán György migrációs elemzője
 • Szász I. Tas migráns-naplói
 • Ünnepi beszéd Pakson, Budapesten
 • Jegyzetek (Gyárfás András, Juhos Kiss János, Ábrám Zoltán, Nagy-M. Gábor)
 • Szabó István a magyar csodáról, feltámadásról
 • Orvosok apjai, az erdélyi orvoslás nagyjai
 • Erdélyi menekültek Magyarországon – 1988–89
 • Aporok térben és időben – befejező rész
 • Év végi pikantériák – Krúdy Gyula
 • Eleven hagyomány: Gelléri Andor Endre

Az Átalvető 2015 decemberi száma (3,6 MB) letölthető pdf formátumban


Kövesdy-kitüntetés

Átalvető 2015. 3 szám

Szeptember

  • A globális nagyhatalom eszmerendjében,  Keresztény fundamentalizmus Amerikában  (Csapó Endre elemzései)
  • Autonómiák évadja (Ágoston A.)
  • Erdélyi körkép  (A magyarság kisemmizése,  hadisír-asszimiláció Sósmezőn)
  • Gondolatok a MOGYE jövőjéről
  • Szász I. Tas naplójából
  • Sajgó Trianon
  • Jegyzet: A homoszexuálisok házasságáról, Üzenet egykori iskolámba
  • In memoriam Orbán Balázs, Tamási Áron
  • Apor életek (Serdült B. Éva írása)
  • Szőcs Károly: A szellemi alkotásról
  • Kolozsvár kedves bolondjai
  • Irodalom: Oltyán László

Az Átalvető 2015 szeptemberi száma (2 MB) letölthető pdf formátumban

Átalvető 2015. 2 szám

Június

  • Kövér László: Programunk – a polgári Magyarország
  • A nemzet lelke: Álláspont és Kommentár
  • Szász I. Tas naplójegyzetei
  • Csapó Endre világpolitikai elemzője
  • Bukarest el fogja veszíteni Erdélyt?
  • Interjú Szép Gyula operaigazgatóval
  • Könyvbemutató: Borbély Zsolt Attila, Toró T. Tibor, Szabó M. Attila
  • Keszeg Tibor jegyzetei
  • Támogatóink listája
  • Műhely: Trianoni lelkiállapotunk
  • Sajtótörténeti ritkaság
  • Dancs Mária emlékezete
  • Első magyar szakácskönyvünk
  • Szőcs Károly a szellemi alkotásról
  • Irodalom: Bozzay Margit

Az Átalvető 2015 júniusi száma (12 MB) letölthető pdf formátumban

Átalvető 2015. 1 szám

Március

  • Czakó Gábor: Sátáni háború
  • Csapó Endre: Év eleji látóhatár
  • Romániai börtönlottó
  • Gazda József Charlie-jegyzete
  • Ágoston András jegyzetei
  • Szász I. Tas naplójából
  • Fény és árnyé: Lenin versus Hamvas Béla, Böjte Csaba
  • Erdélyi magyarok Ausztriában
  • Lelkünk aranycsapata
  • Szobrok a múló időben
  • In memoriam
  • Könyvekről
  • Osvát Kálmán: Románia felfedezése
  • Irodalom: v. Somogyváry Gyula
  • Az Átalvető melléklete: Az ellenpontok színe és fonákja

Az Átalvető 2015 márciusi száma (2,2 MB) letölthető pdf formátumban

ÁTALVETŐ /93

 1. március

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely)

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 64 oldal

 

 

 1. Fedőlap: Juhász Gyula: Húsvétra (vers)
 2. Hírek: EKOSZ, Mezőberény, Salgótarján, Komló, Budapesti Székely Kör – hírei.
 3. Czakó Gábor: Háború, szabályok nélkül
 4. Csapó Endre: Válogatás írásaiból
 5. Ferencz Ervin OFM, Csíksomlyó: Így látom én…
 6. Demeter Szilárd: Román börtönlottó
 7. Románia egy szekus állam?
 8. Gazda József: A Charlie-ügy kapcsán…
 9. Wass Albert: A gyökér megmarad (vers)
 10. Marosi György ügyvéd: Je suis dühös, de nagyon!
 11. Ágoston András: Megteremteni a belső egyensúlyt; A cél a harmadik kétharmad (két írás)
 12. Szász István Tas naplójából
 13. Giovanni Papini (1881 – 1956): Az álarc nélküli kommunizmus
 14. Hamvas Béla a barátságról és a szerelemről (Összeállította: Frigyesy Ágnes)
 15. Csaba Testvér (Böjte): Meghaltam volna, ha nincs kilenc diófám…
 16. Spaller Árpád: Erdélyi magyarok Ausztriában
 17. Tizenegy emberi sors – egy aranycsapat (MNO)
 18. P. Hozzáfűzés, kiegészítés
 19. Juhos-Kiss János: Az örök honvéd (vers)
 20. Kotsis Lajos egyetemi magántanár: Egy Körös-melléki és Tisza-parti klinikán
 21. Serdült Benke Éva: Szobrok a múló időben
 22. Hetvenöt éve született Jakabos Ödön
 23. Szabó István: Széchenyi István Sarkadon 1823-ban
 24. Veér Győző /Szováta/: A műveltség
 25. (Dr. Nagy Lajos, Sepsiszentgyörgy): Orvosainkra emlékezünk: Dr. Bálint Jenő és Dr. Bíró András
 26. Ábrám Zoltán: Keresztes Gyula emlékére
 27. Csirák Csaba (Szatmárnémeti): Eltávozott közülünk Kötő József
 28. Izsák Balázs: Egy embert a gátra (Búcsú Márton Zoltántól)
 29. Rokaly József (Gyergyószentmiklós): A széki-ta (A székely eredetkérdés tisztázása)
 30. Spaller Árpád: „Haza a magasban” (Cseh Tibor könyvéről; Részletek: Magyar kultúra a szétszórtságban (261. old.) című írása az emigráció kulturális életéről tár elénk borúlátó, de valós képet.

„Magyar szempontból nyomasztó kulturális vákuumban élünk külföldön. Elfogadható nívójú kulturális rendezvények olyan ritkák, mint a fehér holló… A közeg amiben élünk koptatja, szürkíti magyarságunkat. A rádió, tévé, újságok nyomasztó napi súlya mellett aránytalanul kicsi a magyar hatás. Az emigrációs közélet mechanizmusa, sajnos kultúraellenes. Ennek hátterében egyesületeink, egyházaink önfenntartási küzdelme rejlik. A költségvetéshez szükséges pénzt vacsorákból, bálokból, piknikekből teremtik elő. Ez azonban annyira lefoglalja idejüket, energiájukat, hogy másra, nemesebb rendezvényre már nem futja. Így emigrációnk életére is érvényes a McLuhan-i tétel: nem a mondanivaló, hanem a keret a lényeg. Az eszköz a cél. Pénzt szerzünk azért, hogy a pénzt elköltsük pénzszerzésre.

A vacsorák, bálok, szónoklatok tömkelegében megtelik a kalendárium eseményekkel, hely se marad benne, csak árnyékukban, néha meghúzódik egy szerény irodalmi est, kilenc és fél résztvevővel. Így ebből a látszólag mozgalmas közösségi életből, a perifériákra szorul a kultúra.

 1. Ioan és János egyetlen esélye (Sabin Gherman) –( Erdélyi Napló)
 2. Osvát Kálmán: Románia felfedezése (II)
 3. Irodalom: Vitéz Somogyváry Gyula (Összeállította B. Osvát Ágnes)
 4. Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula c. regényéből
 5. Jékely Zoltán versei: Zengő nevek; Psalmus (két vers)
 6. Gyermekoldal: Devecsery László: Katica Kata
 7. Mentovics Éva: A kiskacsa és a pillangó barátsága

 

Az Átalvető melléklete: Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok színe és fonákja (2015. március)

 

 

ÁTALVETŐ /94

 1. június

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely)

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 64 oldal

 

1.Tompa László: Magányos fenyő (vers)

 1. Hírek: EKOSZ: Az Izsáki szervezet kilépett az EKOSZ-ból. Megszűnt a Szegedi Erdélyi Kör – Mihálik Kálmán Alapítvány formájában tovább él.; További hírek: Salgótarján, Komló Mezőberény, Budapesti Székely Kör
 2. Kövér László: „A polgári Magyarország marad a programunk”
 3. Bayer Zsolt: A régi lélek
 4. P. Lélektani ügy (Az Átalvető kommentárja)
 5. Csizmadia László: Ki a jobbik?
 6. Szász István Tas: Naplójegyzetei (Nagyon fontos anyag főleg a Nem lehet c. fejezet)
 7. Csapó Endre: Félvilági háború a küszöbön
 8. Csapó Endre: Korszakváltás és külpolitika
 9. Ágoston András: Kisebbségiek két tűz között; Balliberális támadások Strasbourgban (Két írás)
 10. Prőhle Gergely: A Kárpátok géniuszának diplomáciai öröksége
 11. Tőkés László: Felszólalás a romániai kisebbségek autonómiajogok védelmében
 12. Végre loboghat a Partium zászlaja
 13. Nyílt levél Martin Schulz úr részére ((CÖF-CÖKA) vezetősége
 14. Parlamenti ámokfutás (Háromszék)
 15. Egy írás és annak visszhangja: Bukarest el fogja veszíteni Erdélyt
 16. Román aggodalom – magyar remény
 17. Kultúrigazgató, akit Kodály buktatott meg (Szép Gyula a kolozsvári magyar Opera igazgatója)
 18. Példaértékű bejelentés és felhívás az Úz mentéről
 19. BOÁ: Rövid ismertető: (Erődtemplomok)
 20. Borbély Zsolt Attila: Erdélyi magyar útkeresés
 21. Bemutatták Budapesten Toró T. Tibor könyvét (Két pogány közt egy hazáért)
 22. Reményik Sándor: A menekülő (vers)
 23. Székely bélyeget adott ki a pünkösdi búcsúra a Székelyudvarhelyért Egyesület
 24. Szabó M. Attila: Kőtől kőig – Szeben megye műemlékei és jeles helyei
 25. Keszeg Tibor, Szentendre: Jegyzetek róluk, rólunk
 26. Kuti János: Mindenkit átkeresztelni
 27. Kabdebó Flórián: Örökké emlékezzünk!
 28. Beszámoló: Ötágú Síp Kulturális Egyesület Szeged
 29. Kosza Ida: A magyar nemzet lekiállapota Trianon után
 30. Spaller Árpád. Egy marosvásárhelyi lap ismeretlen számai
 31. Tompa László: Táncos lovakkal (vers)
 32. Serdült Benke Éva: Elhallgatva, elfeledve, jeltelen sírban pihenve (Dancs Mária emlékezete)
 33. Szekeres Lukács Sándor: Az első magyar szakácskönyvről
 34. Gálfalvi Gábor: A székely székek rendszerének kialakulása
 35. Tompa László: Tahiti békéje felé…(vers)
 36. Szőcs Károly: A szellemi alkotásról
 37. Osvát Kálmán: Románia felfedezése (III. rész)
 38. Marosvásárhely szerethető, fura figurái: Jócka, Botos Jóska, Ida és társaik (Írta: Lakó péterfí Tünde)
 39. Irodalom: Bozzay Margit
 40. Kevésbé közismert női szerepek a Nyugat háttértörténetéből (BOÁ)
 41. Kamenitzky Antal versei: Mosoly; Szonett a Fennvalóhoz; Mint a könnyed pasztell
 42. Gyermekoldal: Valóság és legenda nagyobb gyermekeknek és felnőtteknek: János vitéz és Iluskája igaz története

 

ÁTALVETŐ /95

 1. szeptember

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely)

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 64 oldal

 

 

 1. Fedőlap: Babits Mihály: Hazám (vers)
 2. EKOSZ – Kövesdy Pált a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki:

Államalapításunk ünnepe, Augusztus 20. alkalmából Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki az EKOSZ tiszteletbeli elnökét, lapunk főszerkesztőjét „a világ magyarsága számára meghatározó, a nemzet hagyományai, történelmi és kulturális örökségét szolgáló sokrétű társadalmi tevékenysége elismeréseként”

Egyéb hírek: Salgótarján, Komló, Leányfalu

 1. Csapó Endre: A globális nagyhatalom eszmerendjében
 2. Csapó Endre: Őskori hiedelemvilág nagyhatalmi alkalmazásban
 3. Ágoston András: Autonómiák évadja; Az európai föderáció és a kisebbségi jogok (két írás)
 4. Autonómiaharc ellenszélben (Háromszék)
 5. A magyarság kisemmizése (Háromszék, 2015. július 4.): (Részlet: A Batthyáneum könyvtára nemcsak tudományos gyűjtemény, hanem összmagyar kultúrkincs is. A gyűjteményt 1798-ban Batthyány Ignác (1741-1798) erdélyi katolikus püspök, vallástörténész és heraldikus alapította. A könyvtár 60 ezer kötetet őriz, köztük 927 kötetnyi kéziratot és kódexet(…) Itt maradt fenn egyik korai nyelvemlékünk, a Gyulafehérvári sorok (1310 – 1320).

Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel készült beszélgetés során (2015. február 9.) az is kiderült, hogy a román állam miért ragaszkodik ennyire a magyar katolikus egyház tulajdonához.

Ezt a kérdést én is feltettem néhány évvel ezelőtt a Gyulafehérváron járó akkori miniszternek, Răzvan Theodorescunak (román kultuszminiszter 2000 és 2004 között). A válasz így hangzott: »Értse meg, ha visszaszolgáltatunk a római katolikus egyháznak egy olyan intézményt, amely világviszonylatban is nemzeti kincsként van számon tartva« – benne például a romániai középkori kéziratok mintegy hetven százalékával – »az országos botrányt okozna«”.

 1. Felirat nélkül a gidófalvi községháza
 2. Frunda szekus besúgó volt!
 3. Izing Máté: Hadisír-asszimiláció az Ojtozi-szorosban, Sósmezőn
 4. Nagy Majos Gábor: Mátyásbé barátomnak
 5. Kidobták a magyar keresztet Sósmezőn
 6. Gondolatok a Marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem  jövőjéről (Dr. Kincses Ajtay Mária a MOGYE nyugalmazott professzora RMOGYKE elnök)
 7. Fazakas Béla, nyugalmazott professzor: Gondolatok a MOGYE történelmi pillanatairól
 8. Szász István Tas Naplójegyzetei. Alcímek: A magyar megmaradás ünnepeiről; A migráció rációjának nyomában; Egy új, végső trianon veszedelme; (fontos anyag)
 9. Pálmai Tamás (Békés): Saját karodban vagy magyar
 10. Határesetek 1920 – 1924 (Szabó István (Sarkad)
 11. Borbély Zsolt Attila: A homoszexuálisok házassága: Ideológiai gumicsont és/vagy támadás a konzervatív társadalom-modell ellen
 12. Kövesdy Pál: Üzenet egykori iskolámba
 13. Stoffán György: Nyílt levél
 14. Kiss Kálmán alelnök , Luby Társaság: „Határon innen és túl, mégis itthon”
 15. Szász István Tas: Konthur Bertalan az E-Galériában
 16. A köztünk élő Orbán Balázs /Sepsiszéki Nagy Balázs)
 17. Nagy Lajos: Dr. Visky József (1911 – 1982)
 18. Egyed Balázs: Kékiringó/Ördöglőtte fű (Tamási Áron halálának ötvenedik évfordulójára)
 19. Keszeg Tibor (Szentendre). Két székely szívre emlékezünk(Kőrösi Csoma Sándor és Erőss Zsolt)
 20. Juhos Kiss János: Grétsy László: Anyanyelvi séták (könyv)
 21. Beder Tibor: Magyar történelmi emlékek Törökországban (könyv)
 22. Ábrám Zoltán: Hogyan tovább erdélyi magyarság? (Könyv)
 23. Nagy Székely Ildikó: Cserepes tanyától Semmelweis-ig: Beszélgetőkönyv Dr. Bocskay István fogorvos – professzorral (könyv)
 24. Serdült Benke Éva. Apor életek (Az Apor család múltja)
 25. Szőcs Károly: A szellemi alkotásról
 26. Jancsó Miklós: Kolozsvár kedves bolondjai
 27. SZIT: Finta József köszöntése (80 éves a Farkas utcai kisfiú)
 28. Osvát Kálmán: Románia felfedezése (IV. rész)
 29. Bicskaszállító helikopter és a rekkencs
 30. Irodalom: Oltyán László
 31. Oltyán László: Virágot a kedveskének
 32. András Zoltán versei: Mindenszentek napja Udvarhelyen; November; Úgy élsz; Voltál?; (négy vers)

 

 

 

ÁTALVETŐ /96

 1. december

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedévi lapja

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely)

Alapító főszerkesztő: Orbán László

Kiadja az EKOSZ elnöksége

A lap 64 oldal

 

 1. Fedőlap: Reményik Sándor: Ex nihilo (vers)
 2. Hírek: EKOSZ – közgyűlés határozatai; Salgótarjáni Erdélyi Kör, Paks – EMTE, Szeged; Kitüntették Izsák Balázst, Király Károlyt
 3. Tasi: Adventi levél – 2015
 4. P. Kommentár 2015 adventjén
 5. Babits Mihály: A magyarok Istenéhez (vers)
 6. Kövér László: Invázió, betolakodás folyik
 7. Ágoston András: Körvonalazódtak az igazi dilemmák
 8. Stoffán György: Párizs után – avagy Orbán Viktor igazsága
 9. Bandi: Levélváltás /fontos/ – az egy kissé elfáradt Csapó Endréről van szó/
 10. Szász István Tas migráns- naplójegyzetei
 11. Összeállítás: Német, Cseh, Brit lapok Magyarországot és a migrációt érintő kérdésekből
 12. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Néppárt Nyilatkozata (a migráció ügyében)
 13. Sebők Mihály: Amikor Dusa úr fenyeget
 14. Szüszer – Nagy Róbert: Állásfoglalás a magyar kormány védelmében
 15. Kövesdy Pál: Kopjafa avatására Pakson
 16. Szász István Tas: Laudáció a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum Márton Áron emlékéremmel történt kitüntetése alkalmából
 17. Gyárfás András (Svájc) Hozzászólok, de nem mindig nem értek egyet magammal
 18. Népvándorlás okostelefonnal (A levél írója: Dr. Gönczy Péter, Németország)
 19. Juhos Kiss János: Az utolsó menekült
 20. Juhos-Kiss János: Útszéli vadvirág (vers)
 21. Grétsy László levele Juhos-Kiss Jánoshoz
 22. Ábrám Zoltán: Hol és hogyan drukkoljon az erdélyi magyar fociszurkoló?
 23. Nagy-Major Gábor: Mai életérzés
 24. Szabó István, Sarkad: Halványuló hungaricumok? De profundis…
 25. Lőrincz János: Dr. Lőrincz Ernő András szülész-nőgyógyász professzor 1900-1985
 26. dr. Czakó József ny. sebész főorvos:A marosvásárhelyi szanatórium és a 80 évvel ezelőtt ott elvégzett szívműtét
 27. Kis Székely Zoltán: Bolyai (vers)
 28. Születésnapi beszélgetés a 80 éves Tar Károly íróval
 29. Izsák Balázs: A Polgármester legendája – Búcsú Fodor Imrétől
 30. Fekete vers (vers)
 31. Meghalt Kamenitzky Antal
 32. Spaller Árpád: Erdélyi menekültek Magyarországon 1988 – 1989 (Gondolatok egy könyv margójára)
 33. Herceg Mária, Nagyvárad: A felpörgetett idő nyomában (Dr. Kiss András: Egy váradi orvos visszaemlékezései Magyarországon c. könyvismertető)
 34. P. Erdélyi örmény gyökerek
 35. Lucian Boia: Hogyan vált románná Románia (Részlet: Jelszó az „Egység”: Az egynemű román  ország politikája csúcspontját a Ceausescu érában 1965 – 1989 között érte el. A Jelszó ekkor az „egység” volt. A nemzeti kisebbségeknek az akkori logika szerint legfeljebb dekoratív szerep maradt. Részt vehettek a nagy román egység fesztiválján. Az 1980-as években megtiltották, hogy a régiók történetét külön mutassák be. A Bánság történetét bemutató könyv Románok az ország dél-nyugati részén címmel jelenhetett meg. A meteorológiai intézet előrejelzései sem közölhettek olyat, hogy esik Moldvában. A prognózisban az eső kizárólag Románia észak-keleti felében eshetett. Ahogy a romániai zsidók száma maroknyira zsugorodott, a németek pedig elmenetelükre vártak, Románia legjelentősebb és legharciasabb kisebbsége a magyar maradt. Egy 1962. február 22-én íródott dokumentum felsorolja a magyarság számos sérelmét, kezdve azzal az általános megállapítással, hogy a magyar etnikum helyzete 1958 után jelentősen romlott. A nemzetiségi jogokat felemlítő személyeket a hatalom rossz szemmel nézte. A vállalatok és intézmények magyar vezetőit egymás után váltották le. A Néptanácsok elnökei és alelnökei is a magyarok közül kerülnek ki, de románok lettek az ügyészek, a bírák és a katonai parancsnokok. 1945-től Marosvásáhelyen 20 000 román telepedett le.”
 36. Románia az ellentmondások országa
 37. Serdült Benke Éva: Apor életek
 38. Veér Győző, Szováta: A test uralása
 39. Szőcs Károly: Bibliománia avagy néhány szó a könyvekhez való viszonyulásról
 40. Osvát Kálmán: Románia felfedezése
 41. Zwada András: Elkésett kapcsolat
 42. Irodalom: Kis év végi pikantériák: Ezúttal Krúdy Gyuláról – illúziók nélkül
 43. Eleven hagyomány: Gelléri Andor Endre
 44. Gelléri Andor Endre: Beszélgetés; Júliusi emlék (két írás)
 45. Füst Milán: Villám és esti tűz  (Gelléri Andor Endre novelláiról)
 46. Baka István: Háborús téli éjszaka (Ady Endre emlékének)
 47. Gyermekoldal: Helen Berg: Karácsonyi maci mese
 48. Bódai-Soós Judit: Január
 49. Gazdag Erzsi: Karácsony  (vers)

EKOSZ © 2013. Minden jog fenntartva.